Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem
Drobečková navigace

O školce > Aktuality > Info - Meziškolková olympiáda

Info - Meziškolková olympiádaNaše školka se 22.května zúčastní SPORTOVNÍ OLYMPIÁDY mezi Mateřskými školami Líbeznice - Měšice - Mratín - Bašť.

Z  každé školky bude vybráno 12 dětí, což znamená 3 děti z každé třídy. O tom, kdo bude reprezentovat naší MŠ rozhodne Olympiáda mezi jednotlivými třídami.

Hvězdičky x Sluníčka

Korálky x Kostičky

V loňském školním roce se Olympiáda uskutečnila u nás v Bašti na fotbalovém hřišti. Letos proběhne v Líbeznicích v areálu Duhovka.

Do Líbeznic pojedou pouze vybrané 3 děti z každé třídy, ostatní děti zůstávají ve školce. O tom, které děti to budou, budeme rodiče včas informovat. Je potřeba dětem dát sebou batůžek s pitím a lehkou svačinkou a na sebe vhodné sportovní oblečení.

Školka objednala a zaplatí dopravu autobusem tam i zpět.

 

 

 


 

001.jpg

f

 

_______________________________ 

Projekty v roce 2019 

____________________________

Název projektu:

Šablony II pro MŠ Bašť

Datum zahájení projektu:       01. 09. 2019

Datum ukončení projektu:     31. 08. 2021

Reg. číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012531

 

Zvolené šablony:

2.I/3 Školní psycholog - personální podpora školy 

2.I/12 Projektový den ve škole

 

CCI11092019.jpg 

______________________________ 

 Výzva k předložení nabídky.pdf

company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání

Podpora přeměny zahrad u mateřských šklek na zahrady a hřiště v přírodním stylu

  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky . pdf

 

smlouva o dílo s dodavatelem akce:

Smlouva o dílo.pdf

 

vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 

               Ukončené projekty

____________________________

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg

 

 

 company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017