Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem
Drobečková navigace

O školce > Aktuality > Stimulační program MAXÍK

Stimulační program MAXÍKStimulační program MAXÍK

           Stimulační program MAXÍK

 Je vhodný pro děti od pěti let, které se připravují na vstup do školy a pro děti s odloženou školní docházkou.

Program je koncipován  tak, že první ukázková hodina probíhá za přítomnosti rodičů a dětí ve všech třídách MŠ, kde učitelka vysvětlí rodičům  pracovní postup, jak budou s dětmi doma pracovat:

 1.část motorická - obsahuje cviky na posílení dýchání, motoriky   

   a motorické koordinace

 2. část je věnována nácviku grafomotorických dovedností

    prostřednictvím pracovních listů

 3.část obsahuje činnosti zaměřené na percepční rozvoj v oblasti zrakové

    i sluchové

Pořadí těchto činností je nutné dodržet! Všechny činnosti a jejich postupy mají svůj význam, posloupnost a souvislost s dalšími úkoly.

 

Poté rodič obdrží první pracovní list (první lekci), který si nakopíruje  a je nutné denně doma s dítětem procvičovat.

Teprve až dítě zvládá lekci (někomu trvá týden, někdo potřebuje delší čas), dostává domů lekci další. Práce s Maxíkem vychází tedy přibližně na celý školní rok.

K vyplňování grafomotorických listů je potřeba zakoupit speciální trojhranný fix Stabilo trio scribbi.

Celkem program tvoří 15lekcí, je založen na systému funkcionálně terapeutických cvičení, které pomáhají vytvářet co nejefektivnější spojení mezi aktivovanými oblastmi mozku.


Projekty v roce 2020

"Klimatizace pro MŠ Bašť"

Oznámení o výsledku výběrového řízení a o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

Smlouva o dílo s dodavatelem akce:

 Smlouva o dílo - klimatizace.pdf

 

_______________________________ 

Projekty v roce 2019 

____________________________

Název projektu:

Šablony II pro MŠ Bašť

Datum zahájení projektu:       01. 09. 2019

Datum ukončení projektu:     31. 08. 2021

Reg. číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012531

 

Zvolené šablony:

2.I/3 Školní psycholog - personální podpora školy 

2.I/12 Projektový den ve škole

 

CCI11092019.jpg 

______________________________ 

 Výzva k předložení nabídky.pdf

company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání

Podpora přeměny zahrad u mateřských šklek na zahrady a hřiště v přírodním stylu

  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky . pdf

 

smlouva o dílo s dodavatelem akce:

Smlouva o dílo.pdf

 

vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 

               Ukončené projekty

____________________________

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg

 

 

 company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017