Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem

Předplavecký výcvikPŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK ZAČÍNÁ OD 2.5.2019 DO 27.6.2019 (KAŽDÝ ČTVRTEK). CELKEM JE 9 LEKCÍ.

VÝUKA BUDE PROBÍHAT V PLAVECKÉ ŠKOLE NERATOVICE.

JEDNA LEKCE STOJÍ 50,-KČ.

DOPRAVA BUDE VYPOČÍTÁNA PODLE POČTU DĚTÍ, KTERÉ SE NA VÝCVIK PŘIHLÁSÍ.

RODIČE, PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE JE ZÁVAZNÉ!!!!!!

MATEŘSKÁ ŠKOLA MUSÍ DO 28.2.2019 NAHLÁSIT POČET ZÁJEMCŮ.

PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ POUZE DO 28.2.2019.

POZDĚJI JIŽ NE.

POKUD SVÉ DÍTĚ ODHLÁSÍTE Z VÝCVIKU PO NAHLÁŠENÍ POČTU DĚTÍ NA BAZÉN, ZVÝŠÍ SE CENA OSTATNÍM DĚTEM ZA DOPRAVU.


 

Zadávací řízení v roce 2019

Výzva k předložení nabídek v rámci zadávacího řízení:

zakázka:  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 Výzva k předložení nabídky.pdf

Příloha č. 1 Krycí list.pdf

Příloha č. 2 Čestné prohlášení uchazeče.pdf

Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace.pdf

Návrh Smlouvy o dílo.pdf

ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky technický popis.pdf

 

Krycí list rozpočtu  výpis prvků.xlsx

 ______________________________________company_logo.png 

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017

 

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg