Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem

Informace k předplaveckému výcviku třídy Korálky a KostičkyINFORMACE – PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK

Předplavecký výcvik začínáme ve čtvrtek 2.května 2019. Odjezd autobusu z návsi v 8,45hod.! Žádáme rodiče, aby své dítě přivedli do školky VČAS do 7,45 hod, aby se stihly nasvačit a dojít na náves a nebo můžete dítě přivést přímo k autobusu. 

 

Dětem s sebou dejte IGELITOVOU TAŠKU (ne batoh), ve které budou mít:

- plavky

- gumovou koupací čepici PODEPSANOU

- osušku ( doma dítěti ukažte, aby si každý svou osušku poznal)!

- pití v lahvi

Dětem nedávejte řetízky, prstýnky...

Holčičkám stáhněte vlasy do culíku.


 

Zadávací řízení v roce 2019

Výzva k předložení nabídek v rámci zadávacího řízení:

zakázka:  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 Výzva k předložení nabídky.pdf

Příloha č. 1 Krycí list.pdf

Příloha č. 2 Čestné prohlášení uchazeče.pdf

Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace.pdf

Návrh Smlouvy o dílo.pdf

ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky technický popis.pdf

 

Krycí list rozpočtu  výpis prvků.xlsx

 ______________________________________company_logo.png 

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017

 

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg