Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem

Beseda s psycholožkou v MŠZažíváte doma sourozenecké třenice nebo žárlivé scény? Každý, kdo má dvě a více dětí, tyhle situace zná. Konflikty mezi sourozenci jsou v určité době vlastně na denním pořádku. Co je lepší? Nechat děti vyřešit si to mezi sebou, nebo jim do hádek vstupovat? Jak naučit děti spravedlivě se dělit se sourozenci?

Dětské hádky jsou pro dospělé často nepochopitelné a velmi obtěžující. Pro děti však mají neocenitelný význam  nich se učí, jak daleko mohou zajít, co druhé lidi vyprovokuje k  zlostné reakci, učí se, co je to spravedlnost, ohleduplnost, empatie, učí se hájit své názory.

Přijďte si poslechnout do MŠ Bašť, jak si užít rodičovství v atmosféře pohody a spolupráce a pochopit, jak pozice mezi sourozenci může ovlivnit osobnost člověka

KDY:13.1.2020 (pondělí)

od 19:00 hodin

KDE:ve třídě Hvězdičky v MŠ Bašť

K Beckovu 142, Bašť 250 65 Líbeznice

 

Těšíme se na vás


Projekty v roce 2020

"Klimatizace pro MŠ Bašť"

Oznámení o výsledku výběrového řízení a o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

Smlouva o dílo s dodavatelem akce:

 Smlouva o dílo - klimatizace.pdf

 

_______________________________ 

Projekty v roce 2019 

____________________________

Název projektu:

Šablony II pro MŠ Bašť

Datum zahájení projektu:       01. 09. 2019

Datum ukončení projektu:     31. 08. 2021

Reg. číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012531

 

Zvolené šablony:

2.I/3 Školní psycholog - personální podpora školy 

2.I/12 Projektový den ve škole

 

CCI11092019.jpg 

______________________________ 

 Výzva k předložení nabídky.pdf

company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání

Podpora přeměny zahrad u mateřských šklek na zahrady a hřiště v přírodním stylu

  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky . pdf

 

smlouva o dílo s dodavatelem akce:

Smlouva o dílo.pdf

 

vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 

               Ukončené projekty

____________________________

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg

 

 

 company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017