Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem
Drobečková navigace

O školce > Aktuality > Info KROUŽKY třídy KORÁLKY a KOSTIČKY

Info KROUŽKY třídy KORÁLKY a KOSTIČKY              KORÁLKY a KOSTIČKY

 

Od konce měsíce září začnou ve školce probíhat zájmové kroužky. Zájemci se mohou nahlásit u učitelek na jednotlivých třídách.

SPORTOVNÍ HRY - lektorka Dana Líbová- tel.604272398

Cena: 50,-Kč/lekci.......předplatné 700,-/pololetí

Pondělí -  16:00 - 16:45

 

KERAMIKA - lektorka Viera Bačo -  tel.776210091

Cena: 110,-Kč/hod........platba na pololetí 1.650,-Kč

Úterý - 14:30 - 15:15

               

ANGLIČTINA – tel.605 057 005  

Cena za pololetí:  1.290,-Kč

Pondělí - 14:30 - 15:15

                  15:15 - 16:00

 

TANEČKYlektorka Petra Štolbová

Cena za pololetí: 720,- / 8lekcí

Středa - 15:30 - 16:15

 

KARATEtel. 605 057 005

Cena za pololetí: 1.490,-Kč

Pátek -14:30 - 15:15

Dále se děti zúčastní předplaveckého výcviku, který bude probíhat od měsíce dubna vždy ve čtvrtek v dopoledních hodinách v bazénu v Neratovicích.

Zájemci se budou hlásit až během školního roku.


Projekty v roce 2020

"Klimatizace pro MŠ Bašť"

Oznámení o výsledku výběrového řízení a o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

Smlouva o dílo s dodavatelem akce:

 Smlouva o dílo - klimatizace.pdf

 

_______________________________ 

Projekty v roce 2019 

____________________________

Název projektu:

Šablony II pro MŠ Bašť

Datum zahájení projektu:       01. 09. 2019

Datum ukončení projektu:     31. 08. 2021

Reg. číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012531

 

Zvolené šablony:

2.I/3 Školní psycholog - personální podpora školy 

2.I/12 Projektový den ve škole

 

CCI11092019.jpg 

______________________________ 

 Výzva k předložení nabídky.pdf

company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání

Podpora přeměny zahrad u mateřských šklek na zahrady a hřiště v přírodním stylu

  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky . pdf

 

smlouva o dílo s dodavatelem akce:

Smlouva o dílo.pdf

 

vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 

               Ukončené projekty

____________________________

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg

 

 

 company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017