Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem
Drobečková navigace

O školce > Aktuality

Aktuality


Potvrzení o platbě školného.jpg 

 

 

 

 

 

Milí rodiče,

přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku 2022 mnoho štěstí, úspěchů a pevného zdraví.

Zuzana Černá a zaměstnanci MŠ Bašť Fialka

 

 

 

Vážení rodiče ,

dovolujeme si Vás upozornit, že ve třídách Hvězdiček a Sluníček se od 1. 1.2022 zvyšuje cena stravného pro děti, které ve školním roce 2021/2022 dosáhnou věku 7 let, z 45,00 Kč  na 46,00 (celodenní stravné) a z 37,00 Kč na 38,00 Kč (polodenní stravné).

 

 

 

Vážení rodiče,

od 18. 10. 2021 jsme v naší škole zahájili projekt "POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA  v MŠ",

který je založen na přímých zážitcích dítěte.

Formou prožitkového učení si děti osvojují vztah k řemeslu, pracovní postupy, prostorové vztahy, geometrické tvary, barvy.

Využívání různých materiálů a práce s nimi nám umožňuje rozvíjet děti v mnoha směrech a naplňovat tak cíle RVP.

Tento projekt bude probíhat po celý školní rok podle ročního období  s různými pracovními činnostmi - viz projekt.

Děti pod vedením našeho školníka a učitelek vyřezávaly pilkami různé tvary z dřevěných lišt.  U dětí se tato činnost setkala s velkým zájmem. 

Prosíme rodiče, aby dětem koupili 1 pár pracovních rukavic, který si děti ponechají trvale v MŠ. Rukavice, prosíme, podepište. 

 

Vážení rodiče,

chtěli bychom vás upozornit, že podle OCHRANNÉHO OPATŘENÍ MZDR č.j.: MZDR 20599/2020/116  ze dne 10. 9. 2021, jsou povinné všechny osoby  po návratu ze zemí s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy  dodržet karanténu.

Děti do 6 let nesmí do MŠ po dobu 7 dní.

Děti od 6 let nesmí do MŠ po dobu 5 dní.

Akce leden 2022.jpg 

V. Tematická blok.jpg 

 

 

 

 

Se Sokolem do života.jpg 

 

 

 

 

 

Změna dodavatele stravy pro třídy Kostiček a Korálků

Dodavatel stravy, Jídelna Na Marjánce  Kostelec nad Labem, v měsíci červenci vyhořel. Z toho důvodu musela MŠ zajistit nového dodavatele stravy.

Novým dodavatelem, po projednání se zřizovatelem, bude firma:

 ERTUS - školní jídelny, spol. s r. o.,

 způsob platby a cena stravného bude zveřejněna do konce měsíce srpna 2021.

 

 

 

Informace pro rodiče nových dětí.pdf

 

Třídní schůzky pro děti přijaté od 1.9.2021.pdf 

Cvičíme jógu

 

 

Divadlo v MŠ

V pondělí 4.10 (Hvězdičky a Sluníčka) a v úterý 5.10. (Korálky a Kostičky) divadelní představení v MŠ

„O Honzovi a Jasněnce“

 Vybíráme 80,-KčKroužky v MŠ

Žádáme všechny rodiče, aby nejpozději do čtvrtka 30.září nahlásili, o které kroužky budou mít zájem.Běžný provoz ve třídách

Od 1.10.2021 již přechází školka na běžný provoz, tzn., že se třídy ráno i odpoledne mohou spojovat.Vši v MŠ

Ve školce ve třídě KORÁLKY se vyskytly vši.

Žádáme rodiče, aby dětem prohlíželi hlavy!  Tenisová školička v MŠ

     TENISOVÁ ŠKOLIČKA V MŠ

Od 8.září 2021 probíhá v naší mateřské škole tenisová školička - Tenis Akademie Bálek.

Trénink se uskuteční v případě příznivého počasí každou středu od 10:00 - 12:00 hodin na zahradě MŠ za přítomnosti pedagogů a bude se střídat po týdnech:

1.týden – Hvězdičky a Sluníčka (8.9. 2021)

2.týden – Korálky a Kostičky ( 15.9. 2021)

Během tréninku se vystřídají všechny děti. Kurzovné bude platit školka.

Tenisové rakety a ostatní vybavení zapůjčí tenisová školička pana Mgr.Bálka.

 www.tenisakademiebalek.cz

 www.sportshopbalek.cz

 mob. 777 697 049Informace - SPORTOVNÍ HRY

Také pro tento školní rok nabízím SPORTOVNÍ HRY ve Škole jógy, které budou zahrnovat jak cvičení na gymnastických míčích, na které byly děti po léta zvyklé (velmi výhodné pro rozvoj páteře i celkovou obratnost dětí), tak i další disciplíny. Budeme běhat, skákat, házet, prolézat a tyto disciplíny budou součástí her. Budeme se také věnovat správnému dýchání, což se určitě hodí všem dětem, zvláště těm alergickým.

To vše v termínech:

pondělí 16 – 17 hodin pro KORÁLKY a KOSTIČKY a to od 4.10.2021

čtvrtek 16 – 17 hodin pro SLUNÍČKA a HVĚZDIČKY od 7.10.2021

 

V ceně:

60 Kč za jednu lekci s předplatným pro prvních 10 lekcí – po vybrání této částky poprosím o zaslání dalšího předplatného na 10 lekcí – vycházím ze zkušeností posledního roku. Omluveny budou, stejně jako v minulých letech, lekce ve dnech, kdy dítě nebude přítomno v MŠ. Předplatné 600 Kč zašlete, prosím, na účet 1052995083/0800. Do poznámky při platbě, prosím, uveďte jméno dítěte a třídu MŠ.

Technické provedení:

Vyzvednu děti vždy v 15,35 hodin v den cvičení v jejich školce a převedu je do Školy jógy zde v Bašti (Dlouhá ul. 180), kde si je v 17 hodin převezmou jejich rodiče. Pokud mi někdo bude předávat dítě před cvičením, domluvíme se telefonicky. Rodiče kdykoli rádi přivítáme na cvičení. Jen u některých dětí znamená přítomnost rodiče změnu jejich chování – domluvíme telefonicky.

Vybavení dětí:

Tričko s krátkým rukávem + mikinu, tepláky a do ruksáčku rezervní ponožky a také běžnou půllitrovou pet láhev s nesladkým nápojem - obyčejnou vodou. Všechny jiné láhve se dětem vylévají do ruksaku, tvrzený materiál při pádu praská. Prosím, nedávejte děvčatům gumičky do vlasů s kovovou sponkou ani šperky a sukně. Předem děkuji.

Vyhrazuji si možnost vyřadit ze cvičení děti nepřizpůsobivé nebo agresívní vůči ostatním.

Vaše případné dotazy ráda zodpovím a těším se na budoucí spolupráci.

Dana Líbová

Dlouhá 180

dana.libova@volny.cz

tel.: 604272398Třídní schůzky

Vážení rodiče,

oznamujeme vám, že neproběhnou  třídní schůzky, které byly plánované na 6. 9. 2021, protože je zákaz vstupu třetích osob do MŠ. Veškeré informace vám individuálně podají třídní učitelky při nástupu do MŠ.

Děkujeme za pochopení.Používání respirátorů

Žádáme všechny rodiče, aby při vstupu do MŠ používali respirátory.Provoz jednotlivých tříd

Jelikož se děti z jednotlivých tříd nesmí slučovat, platí následující časový provoz tříd:

HVĚZDIČKY - 7:00 - 16:30

SLUNÍČKA -    7:30 - 17:00

KORÁLKY -     7:00 - 16:30

KOSTIČKY -    7:30 - 17:00Adaptace nových dětí

Adaptace nových dětí nesmí probíhat za přítomnosti rodičů, jelikož stále platí zákaz vstupu třetích osob do tříd. 

Je ale možná postupná adaptace dítěte např.na 1hod.denně a postupně čas navyšovat.
 

Projekty v roce 2020

"Klimatizace pro MŠ Bašť"

Oznámení o výsledku výběrového řízení a o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

Smlouva o dílo s dodavatelem akce:

 Smlouva o dílo - klimatizace.pdf

 

_______________________________ 

Projekty v roce 2019 

____________________________

Název projektu:

Šablony II pro MŠ Bašť

Datum zahájení projektu:       01. 09. 2019

Datum ukončení projektu:     31. 08. 2021

Reg. číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012531

 

Zvolené šablony:

2.I/3 Školní psycholog - personální podpora školy 

2.I/12 Projektový den ve škole

 

CCI11092019.jpg 

______________________________ 

 Výzva k předložení nabídky.pdf

company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání

Podpora přeměny zahrad u mateřských šklek na zahrady a hřiště v přírodním stylu

  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky . pdf

 

smlouva o dílo s dodavatelem akce:

Smlouva o dílo.pdf

 

vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 

               Ukončené projekty

____________________________

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg

 

 

 company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017