Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem

Aktuality


Divadlo v MŠ

 25.2. Divadlo Smajlík v MŠ. Vybíráme 80,-Kč.

 

 Pozvánky na setkávání s rodiči v únoru 2019

Pozvánka na setkání s rodiči 12.2.2019.pdf

Pozvánka na setkání s rodiči 14.2.2019.pdf

Pozvánka na setkání s rodiči 19.2.2019.pdf

Pozvánka na setkání s rodiči 21.2.2019.pdfInformace k předplaveckému výcviku třídy Korálky a Kostičky

INFORMACE – PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK

Předplavecký výcvik začínáme ve čtvrtek 2.května 2019. Odjezd autobusu z návsi v 8,45hod.! Žádáme rodiče, aby své dítě přivedli do školky VČAS do 7,45 hod, aby se stihly nasvačit a dojít na náves a nebo můžete dítě přivést přímo k autobusu. 

 

Dětem s sebou dejte IGELITOVOU TAŠKU (ne batoh), ve které budou mít:

- plavky

- gumovou koupací čepici PODEPSANOU

- osušku ( doma dítěti ukažte, aby si každý svou osušku poznal)!

- pití v lahvi

Dětem nedávejte řetízky, prstýnky...

Holčičkám stáhněte vlasy do culíku.Informace k předplaveckému výcviku třídy Hvězdičky a Sluníčka

INFORMACE – PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK

Předplavecký výcvik začínáme ve čtvrtek 2.května 2019. Odjezd autobusu je z autobusové zastávky u Obecního úřadu v 8,45hod.!

Žádáme rodiče, aby své dítě přivedli do školky VČAS do 7,45 hod, aby se stihly nasvačit.

 Dětem s sebou dejte IGELITOVOU TAŠKU (ne batoh), ve které budou mít:

- plavky

- gumovou koupací čepici PODEPSANOU

  • osušku ( doma dítěti ukažte, aby si každý svou osušku poznal)!
  • pití v lahvi
  • Dětem nedávejte řetízky, prstýnky...

Holčičkám stáhněte vlasy do culíku.Předplavecký výcvik

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK ZAČÍNÁ OD 2.5.2019 DO 27.6.2019 (KAŽDÝ ČTVRTEK). CELKEM JE 9 LEKCÍ.

VÝUKA BUDE PROBÍHAT V PLAVECKÉ ŠKOLE NERATOVICE.

JEDNA LEKCE STOJÍ 50,-KČ.

DOPRAVA BUDE VYPOČÍTÁNA PODLE POČTU DĚTÍ, KTERÉ SE NA VÝCVIK PŘIHLÁSÍ.

RODIČE, PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE JE ZÁVAZNÉ!!!!!!

MATEŘSKÁ ŠKOLA MUSÍ DO 28.2.2019 NAHLÁSIT POČET ZÁJEMCŮ.

PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ POUZE DO 28.2.2019.

POZDĚJI JIŽ NE.

POKUD SVÉ DÍTĚ ODHLÁSÍTE Z VÝCVIKU PO NAHLÁŠENÍ POČTU DĚTÍ NA BAZÉN, ZVÝŠÍ SE CENA OSTATNÍM DĚTEM ZA DOPRAVU.Dnes nebude street dance

30.1. NEBUDE HODINA STREET DANCE Z DŮVODU NEMOCI LEKTORKY.

NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE UPŘESNĚN.Planetárium v MŠ

5.2. - Mobilní planetárium v MŠ „O zatoulané hvězdě.“ Vybíráme 50,-KčDivadlo v MŠ

28.1. divadlo v MŠ. „CESTOVATELSKÁ POHÁDKA“. Vybíráme 80,-KčPouze třídy Korálky a Kostičky!

V úterý 22.1. jedeme do Máslovic do MUZEA MÁSLA. Vybíráme 80,-KčPouze třídy Hvězdičky a Sluníčka!

V pondělí 21.1. jedeme do Máslovic do MUZEA MÁSLA. Vybíráme 80,-Kč
 

 

Zadávací řízení v roce 2019

Výzva k předložení nabídek v rámci zadávacího řízení:

zakázka:  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 Výzva k předložení nabídky.pdf

Příloha č. 1 Krycí list.pdf

Příloha č. 2 Čestné prohlášení uchazeče.pdf

Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace.pdf

Návrh Smlouvy o dílo.pdf

ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky technický popis.pdf

 

Krycí list rozpočtu  výpis prvků.xlsx

 ______________________________________company_logo.png 

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017

 

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg