Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem
Drobečková navigace

O školce > Kontakty

Kontakty

Mateřská škola Bašť, okres Praha – východ, příspěvková organizace

se sídlem: K Beckovu 142, Bašť, 250 65 Líbeznice

IČ: 750 344 50

RED IZO mateřské školy: 107 516 76

 

 

 

telefon: 283 981 324

e-mail: ms.bast@seznam.cz

ID. datové schránky: d2mknc7

bankovní účet mateřské školy: 182 497 395/0300

bankovní účet školního stravování: 236 527 757/ 0300

 

Kontakt na ředitelku školy:

jméno a příjmení: Zuzana Černá

telefon: 283 981 324

e-mail: ms.bast@seznam.cz

 

Kontakt na vedoucí školní jídelny:

jméno a příjmení: Lucie Turková

telefon: 737 071 145

 

Kontakt na dodavatele stravy pro  třídy Korálků a Kostiček:

e-mail: info@ertus.cz

web. sránky: www.ertus.cz

 

Kontakt na účetní:

jméno a příjmení: Jitka Mazánková

telefon: 283 981 324

e-mail: ms.bast.ucetni@email.cz

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů 

jméno a příjmení: Bc. Josef Kazík

telefon: 720 075 064

e-mail: poradaochrana@gmail.com

 

 

Zřizovatel školy:

Obec Bašť

se sídlem: Obecní 126, Bašť, 250 85

telefon: 283981065

e-mail: ou@obecbast.cz

 

Napište nám :

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

 

001.jpg

f

 

_______________________________ 

Projekty v roce 2019 

____________________________

Název projektu:

Šablony II pro MŠ Bašť

Datum zahájení projektu:       01. 09. 2019

Datum ukončení projektu:     31. 08. 2021

Reg. číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012531

 

Zvolené šablony:

2.I/3 Školní psycholog - personální podpora školy 

2.I/12 Projektový den ve škole

 

CCI11092019.jpg 

______________________________ 

 Výzva k předložení nabídky.pdf

company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání

Podpora přeměny zahrad u mateřských šklek na zahrady a hřiště v přírodním stylu

  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky . pdf

 

smlouva o dílo s dodavatelem akce:

Smlouva o dílo.pdf

 

vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 

               Ukončené projekty

____________________________

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg

 

 

 company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017