Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem

Kontakty

Mateřská škola Bašť, okres Praha – východ, příspěvková organizace

se sídlem: K Beckovu 142, Bašť, 250 65 Líbeznice

IČ: 750 344 50

RED IZO mateřské školy: 107 516 76

 

 

telefon: 283 981 324

e-mail: ms.bast@seznam.cz

ID. datové schránky: d2mknc7

bankovní účet mateřské školy: 182 497 395/0300

bankovní účet školního stravování: 236 527 757/ 0300

 

Kontakt na ředitelku školy:

jméno a příjmení: Zuzana Černá

telefon: 283 981 324

e-mail: ms.bast@seznam.cz

 

Kontakt na účetní:

jméno a příjmení: Jitka Mazánková

telefon: 283 981 065

e-mail: ms.bast@seznam.cz

 

Zřizovatel školy:

Obec Bašť

se sídlem: Obecní 126, Bašť, 250 65 Líbeznice

 

Napište nám :

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

 

Zadávací řízení v roce 2019

Výzva k předložení nabídek v rámci zadávacího řízení:

zakázka:  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 Výzva k předložení nabídky.pdf

Příloha č. 1 Krycí list.pdf

Příloha č. 2 Čestné prohlášení uchazeče.pdf

Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace.pdf

Návrh Smlouvy o dílo.pdf

ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky technický popis.pdf

 

Krycí list rozpočtu  výpis prvků.xlsx

 ______________________________________company_logo.png 

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017

 

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg