Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem

Kroužky v MŠ

Mimoškolní aktivity, které pořádají lektoři v prostorách naší mateřské školy :

 

       1.  Angličtina

            lektorka Tereza Pelletier

            www.playgroundenglish.cz

            mobil: 604 791 553

            počet lekcí za pololetí:  15

            platba za pololetí:  1 800,- Kč

     

       2.  Keramika

           mobil: 736 456 700

           www.rytmik-krouzky.cz

 

       3. Street dance

          mobil: 736 456 700

          www.rytmik-krouzky.cz

 

         4. Sportovní hry

            lektorka  Dana Líbová 

            mobil: 604 272 398

            platba za pololetí:   800,- Kč

     

      5.  Akreditovaný program pro předškoláky - MAXÍK. pdf

 

          Kurz MAXÍK ve školním roce 2017-18.pdf

 

 

Zadávací řízení v roce 2019

Výzva k předložení nabídek v rámci zadávacího řízení:

zakázka:  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 Výzva k předložení nabídky.pdf

Příloha č. 1 Krycí list.pdf

Příloha č. 2 Čestné prohlášení uchazeče.pdf

Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace.pdf

Návrh Smlouvy o dílo.pdf

ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky technický popis.pdf

 

Krycí list rozpočtu  výpis prvků.xlsx

 ______________________________________company_logo.png 

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017

 

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg