Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem
FINANČNÍ  NORMATIVY
 
Školní jídelna s výdejnou (Hvězdičky a Sluníčka)
Přesnídávka      8,- Kč
Oběd               24,-Kč
Svačina              8,-Kč
Nápoje               5,-Kč
 
Celkem                    45,-Kč
Celodenní stravné    45,-Kč
Polodenní stravné    37,-Kč
 
 
Školní výdejna (Kostičky a Korálky)
Přesnídávka       9,-Kč
Oběd                 25,-Kč
Svačina               9,-Kč
 
Celkem                    43,-Kč
Celodenní stravné   43,-Kč
Půldenní stravné      34,-Kč

Informace o zpracování osobních údajů.pdf

Informace školní jídelny. pdf  třídy Hvězdiček a Sluníček

 

Školní vzdělávací program.pdf 

 

Úplata za předškolní vzdělávání školní rok  2018/ 2019.pdf

 

Směrnice č. 3-2019 Školní a závodní stravování.pdf 

Školní řád mateřské školy platný 1.9.2018.pdf

 

Projekty v roce 2019 

____________________________

Název projektu:

Šablony II pro MŠ Bašť

Datum zahájení projektu:       01. 09. 2019

Datum ukončení projektu:     31. 08. 2021

Reg. číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012531

 

Zvolené šablony:

2.I/3 Školní psycholog - personální podpora školy 

2.I/12 Projektový den ve škole

 

CCI11092019.jpg 

______________________________ 

 

company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání

Podpora přeměny zahrad u mateřských šklek na zahrady a hřiště v přírodním stylu

  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky . pdf

 

smlouva o dílo s dodavatelem akce:

 

vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 

               Ukončené projekty

____________________________

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg

 

 

 company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017