Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem

 

O školce

Provoz mateřské školy Bašť byl zahájen 1.9. 1948. Původně se mateřská škola jmenovala „Zemědělský útulek“. Tento útulek byl umístěn v Baštěku, ale protože nevyhovovaly prostory, které byly malé, rozhodli se občané, že v „Akci Z“ v Bašti postaví novou školku . V roce 1950 byla přístavba dokončena a o tři roky později (1.9.1953)  byl „Zemědělský útulek“ přejmenován na Mateřskou školu. Od 1.ledna roku 2003 má škola právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací s názvem „Mateřská škola Fialka - Bašť“.

V roce 2009 v září byla MŠ rozšířena o pavilon v zahradě. V současné době jsou zde dvě třídy.  Byla provedena rekonstrukce umýváren a kuchyně.

Mateřská škola se nachází na okraji jižní části obce,z této strany je obklopena lesem Beckov ,remízkem a poli. Na severní straně obce jsou položeny dva rybníky a les.

Je v blízké dostupnosti autobusové dopravy. Stará budova je netypizované zařízení, umístěné v bývalé zemědělské budově. Budova školy je přízemní,postavena ve tvaru písmena L . V jedné části je umístěna ložnice, herna a dětské toalety s umývárnou, v druhé se nachází šatna dětí, jídelna ,kuchyně a sklad potravin. Druhá budova se nachází v zahradě,je nově postavena. Má jednu stěnu osazenou třemi francouzskými okny,které vedou na terasu.

V budově je umístěna herna(kde se děti rovněž stravují a odpočívají),šatna dětí, sociální zařízení,výdejna jídla, které se sem dováží z kuchyně ve staré budově, sklad ložního prádla. Budovy nejsou propojeny,jsou přípustné pouze v rámci venkovních prostor.

Prostory MŠ jsou útulné a jsou vybaveny elektronickým ochranným systémem . Tyto dvě třídy – třída HVĚZDIČKY a třída SLUNÍČKA mají kapacitu 50 dětí od 3 do 6 let. Do tříd jsou děti zařazovány ve věkově smíšených skupinách. Všechny místnosti jsou vybaveny nábytkem, který splňuje dané hygienické požadavky. Herny jsou  pokryty kobercem a linem a jsou vybavena hračkami a pomůckami, které jsou dětem dostupné. Rovněž slouží i jako tělocvična. Třídy májí k využití piano, elektronické varhany, přehrávače MC a CD a počítač.

Děti se samy podílejí svými výtvory na úpravě a výzdobě školního prostředí. K budově školy patří poměrně rozlehlá zahrada, která je vybavena průlezkami, houpačkami, pískovišti a 2 zahradními domky.

V únoru 2013 byl nově vystaven třetí pavilon – třída KORÁLKY vzdálený 900 m od stávajících dvou budov MŠ. Kapacita třídy je 24dětí od 3 do 6ti let. Tato třída je vybavena nábytkem, který splňuje dané hygienické požadavky. Herna je pokryta kobercem a linem a je vybavena hračkami a pomůckami, které jsou dětem dostupné. Rovněž slouží i jako tělocvična.

V dubnu 2014 byl na pozemku u pavilonu Korálků nově vystaven čtvrtý pavilon – třída KOSTIČKY. Kapacita třídy je 24 dětí od 3 do 6ti let. Tato třída je vybavena nábytkem, který splňuje dané hygienické požadavky. Herna je pokryta kobercem a linem a je vybavena hračkami a pomůckami, které jsou dětem dostupné. Rovněž slouží i jako tělocvična.

Nové budovy mají  výdejny jídla do kterých se jídlo dováží od externí firmy. Mají společnou zahradu vybavenou herními prvky.

V současné době o výchovu a vzdělání dětí pečuje osm pedagogických pracovnic včetně ředitelky školy. O úklid a údržbu školy se starají čtyři zaměstnanci, kvalitní stravu vaří  kuchařka. Nákup potravin zajišťuje též kuchařka, vedoucí školní jídelny objednává zboží od ostatních dodavatelů.

Vytápění školy dřevem a plynem zajišťuje jeden zaměstnanec, nové budovy jsou vytápěné elektřinou.

 

001.jpg

f

 

_______________________________ 

Projekty v roce 2019 

____________________________

Název projektu:

Šablony II pro MŠ Bašť

Datum zahájení projektu:       01. 09. 2019

Datum ukončení projektu:     31. 08. 2021

Reg. číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012531

 

Zvolené šablony:

2.I/3 Školní psycholog - personální podpora školy 

2.I/12 Projektový den ve škole

 

CCI11092019.jpg 

______________________________ 

 Výzva k předložení nabídky.pdf

company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání

Podpora přeměny zahrad u mateřských šklek na zahrady a hřiště v přírodním stylu

  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky . pdf

 

smlouva o dílo s dodavatelem akce:

Smlouva o dílo.pdf

 

vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 

               Ukončené projekty

____________________________

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg

 

 

 company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017