Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem
Drobečková navigace

O školce > Aktuality

Aktuality


 

VIII. Tematický blok - duben.jpg

 

Akce - duben 2021.jpg

 

Vážení a milí rodiče,

v pondělí dne 12. 4. 2021 bude zahájen provoz Mateřské školy Bašť pro děti s povinnou předškolní výchovou. Děti mohou být ve třídě maximálně v patnácti členné homogenní skupině. 

Děti musí být 2x týdně testovány na Covid - 19 (v pondělí a ve čtvrtek). Děti budou testovány zákonnými zástupci  nebo jimi pověřenou osobou s plnou mocí, za přítomnosti pracovníka MŠ. 

Podrobnější informace Vám sdělí telefonicky Vaše třídní učitelky během                      8. až 9. 4. 2021.

Těšíme se na Vás i Vaše děti.

V pondělí na shledanou.

Kolektiv MŠ Bašť

 

 

 

 

Vážení rodiče,

Vzhledem k aktuální situaci nabízíme možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021 – spustíte ji snadno zde. Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák, a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ.

S předškoláky se dá jednoduše sdílet odkaz na konkrétní stránky nebo cvičení pomocí funkce sdílení odkazů – videonávod zde.

Velkou výhodou také je, že si můžete z MIUč+ (multimediální interaktivní učebnice) až do 30. 4. 2021 zdarma tisknout dvoustrany i jednotlivá cvičení – videonávod zde.

 

 

Vážení rodiče ,

z rozhodnutí vlády České republiky dochází od 1.3.2021 k uzavření mateřských škol .Podle dostupných informací bude tento stav trvat nejméně tři týdny .
Pro  děti předškolního věku (5-6 leté ) je výuka povinná, proto s naší  školou od 1.3.2021 přecházíme na distanční výuku .
Úkoly pro Vaše děti budou zasílány  jednou týdně prostřednictvím e-mailu.
Přeji Vám v této nelehké době mnoho sil a pevné zdraví. Těším se na vzájemnou spolupráci a doufám, že se brzy uvidíme.

 Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 21. března 2021.pdf

 

 

Upozorňujeme rodiče, že od 25. února 2021 je, na základě Mimořádného opatření  Ministerstva zdravotnictví, povinné používat v prostorách Mateřské školy, ochranné prostředky dýchacích cest. 

 

▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového    ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a    požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),


▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,


které brání šíření kapének.
 

 

 

Potvrzení o platbě školného za rok 2020

Vyplněný formulář s částkou zaplacenou za rok 2020 vč. případné platby za prázdninový provoz, si lze nechat potvrdit

v úředních hodinách Obecního úřadu v Bašti u paní Mazánkové od 18. 1. 2021.

Od středy 17. 2. 2021 si lze potvrzení vyzvendnout již jen:

v pondělí od 8.00 do 12.00 hod. a ve středu od 12.00 do 16.00 hod. 

 

 Formulář potvrzení - zaplacení školného 2020.docx

 

 

 

Rozhodnutí o opatření v ohnisku nákazy COVID-19.pdf 

 

 

LOGOPEDICKÝ  KROUŽEK  

 

bude probíhat od 27. 10. 2020 v prostorách MŠ  2x měsíčně pod vedením paní Mgr. Evy Kolesové.

Kroužek bude hrazený mateřskou školou. 

 

SBĚR HLINÍKU

projekt: "Člověče, recykluj".

Naše mateřská škola se letos zúčastní úspěšného projektu školního sběru hliníkových obalů. 

Cílem je rozšířit  projekt na celý Středočeský kraj a zapojit do ochrany životního prostředí co nejvíce školních dětí, jejich vedení i rodin.

Tímto si dovolujeme oslovit rodiče s dětmi k zapojení se do projektu.

V každém areálu MŠ bude sběrná nádoba , kam budou rodiče nosit hliníkový odpad z domácností:

-      plechovky od nápojů - piva, limonád, energy drinků

-      víčka zavařovacích sklenic typu „omnia“, víčka od jogurtů

-      hliníkové nádoby - hrnce, ešusy, konvice

-      hliníkové příbory

-      konstrukce stanů, lehátek, pergol, lyžařské hole apod.

-      plechy a ostatní hliníkové součástky

Tímto si dovolujeme oslovit rodiče s dětmi k zapojení se do projektu, sběrné nádoby jsou umístěny v areálu školy.

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2020

Směrnice č. 5/2020 Úplata za předškolní vzdělávání. pdf

Manuál pro rodiče.pdf

Čestné prohlášení.pdf

 

 

Cvičíme jógu

 

 

 

Novější 1

Platby školné a stravné

Oznamujeme rodičům, že školné za měsíc březen se neplatí. Dále rodiče dětí ze třídy Korálků a Kostiček si mohou pozastavit zálohy na stravné.Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021

Vážení rodiče ,

z rozhodnutí vlády České republiky dochází od 1.3.2021 k uzavření mateřských škol .Podle dostupných informací bude tento stav trvat nejméně tři týdny .
Pro  děti předškolního věku (5-6 leté ) je výuka povinná, proto s naší  školou od 1.3.2021 přecházíme na distanční výuku .
Úkoly pro Vaše děti budou zasílány  jednou týdně prostřednictvím e-mailu.
Přeji Vám v této nelehké době mnoho sil a pevné zdraví. Těším se na vzájemnou spolupráci a doufám, že se brzy uvidíme.

 Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 21. března 2021.pdfVyšetření školní zralosti

Nabízíme rodičům předškoláků možnost vyšetření školní připravenosti a případně doporučení k odkladu školní zralosti.

Objednávat se můžete na tel. 326 911 286 nebo na e-mailu spc@zssbol.cz

Speciálně pedagogické centrum

při Základní škole Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Školní 291, 250 01Sběr hliníku do nádoby v MŠ

Žádáme všechny rodiče, aby do nádoby s hliníkem nevhazovali  plechovky od jídla,  plechovky od kočičích a psích konzerv atd., které tam nepatří.

Do popelnice vhazujte pouze plechovky od piva, limonád, energy drinků, plechovky od deodorantů, holicích pěn, hliníkové nádobí (příbory, hrnce, ešusy), víčka zavařovacích sklenic, alobaly a víčka od jogurtů.

Seznam všech těchto věcí je na každé popelnici.Kroužky v MŠ

Všechny kroužky probíhající v MŠ se uskutečňují  standardně dle rozpisu, pouze sportovní hry u Dany Líbové jsou v současné době zrušeny z důvodu hygienických vládních opatření.Potvrzení o platbě školného za rok 2020

Potvrzení o platbě školného lze nechat potvrdit v úředních hodinách OÚ Bašť. Formulář si lze stáhnout na webových stránkách školy, záložka Aktuality nebo úřední deska.Výskyt vší v MŠ

Ve školce ve třídě Korálky se vyskytly vši.

Žádáme rodiče, aby dětem prohlíželi hlavy!!!Stimulační program MAXÍK

           Stimulační program MAXÍK

 Je vhodný pro děti od pěti let, které se připravují na vstup do školy a pro děti s odloženou školní docházkou.

Program je koncipován  tak, že první ukázková hodina probíhá za přítomnosti rodičů a dětí ve všech třídách MŠ, kde učitelka vysvětlí rodičům  pracovní postup, jak budou s dětmi doma pracovat:

 

1.část motorická - obsahuje cviky na posílení dýchání, motoriky   

   a motorické koordinace

 

2. část je věnována nácviku grafomotorických dovedností

    prostřednictvím pracovních listů

 

3.část obsahuje činnosti zaměřené na percepční rozvoj v oblasti zrakové

    i sluchové

 

Pořadí těchto činností je nutné dodržet! Všechny činnosti a jejich postupy mají svůj význam, posloupnost a souvislost s dalšími úkoly.

 

Poté rodič obdrží první pracovní list (první lekci), který si nakopíruje  a je nutné denně doma s dítětem procvičovat.

Teprve až dítě zvládá lekci (někomu trvá týden, někdo potřebuje delší čas), dostává domů lekci další. Práce s Maxíkem vychází tedy přibližně na celý školní rok.

K vyplňování grafomotorických listů je potřeba zakoupit speciální trojhranný fix Stabilo trio scribbi.

Celkem program tvoří 15lekcí, je založen na systému funkcionálně terapeutických cvičení, které pomáhají vytvářet co nejefektivnější spojení mezi aktivovanými oblastmi mozku.

Denním cvičením tak dochází k vytvoření nových nervových spojení, které již zůstávají stabilní.

Program je sestaven tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční.

Veškeré podrobnější informace ke stimulačnímu programu se dočtete na nástěnce v šatně MŠ.

 Projekt " Člověče, recykluj"

    Projekt: „Člověče, recykluj!“ 

Naše mateřská škola se letos zúčastní úspěšného projektu školního sběru hliníkových obalů. 

Cílem je rozšířit  projekt na celý Středočeský kraj a zapojit do ochrany životního prostředí co nejvíce školních dětí, jejich vedení i rodin.

Tímto si dovolujeme oslovit rodiče s dětmi k zapojení se do projektu.

V každém areálu MŠ bude sběrná nádoba , kam budou rodiče nosit hliníkový odpad z domácností:

-      plechovky od nápojů - piva, limonád, energy drinků

-      víčka zavařovacích sklenic typu „omnia“

-      hliníkové nádoby - hrnce, ešusy, konvice

-      hliníkové příbory

-      konstrukce stanů, lehátek, pergol, lyžařské hole apod.

-      plechy a ostatní hliníkové součástky

 Používání roušek v MŠ

Prosíme rodiče, aby při vstupu do MŠ vždy použili roušku.Novější 1

 

Projekty v roce 2020

"Klimatizace pro MŠ Bašť"

Oznámení o výsledku výběrového řízení a o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

Smlouva o dílo s dodavatelem akce:

 Smlouva o dílo - klimatizace.pdf

 

_______________________________ 

Projekty v roce 2019 

____________________________

Název projektu:

Šablony II pro MŠ Bašť

Datum zahájení projektu:       01. 09. 2019

Datum ukončení projektu:     31. 08. 2021

Reg. číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012531

 

Zvolené šablony:

2.I/3 Školní psycholog - personální podpora školy 

2.I/12 Projektový den ve škole

 

CCI11092019.jpg 

______________________________ 

 Výzva k předložení nabídky.pdf

company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání

Podpora přeměny zahrad u mateřských šklek na zahrady a hřiště v přírodním stylu

  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky . pdf

 

smlouva o dílo s dodavatelem akce:

Smlouva o dílo.pdf

 

vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 

               Ukončené projekty

____________________________

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg

 

 

 company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017