Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem

Aktuality


 

I. Tematický blok

 

Akce září 2020.jpg 

 

 

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2020

Směrnice č. 5/2020 Úplata za předškolní vzdělávání. pdf

 

Manuál pro rodiče.pdf

Čestné prohlášení.pdf

 

 

Platby školného březen až červen 2020

 

Březen 2020             600,00 Kč

Duben  2020                 0,00 Kč

Květen 2020               300,00 Kč

Červen 2020            1 200,00 Kč 

 

________________________________________________________________________________

 

 

Nabídka podpory psycholožky

Opět nabízíme možnost telefonické podpory naší psycholožky na tomto tel.čísle:    724 250 307

 

          

Cvičíme jógu

 

Nabídka služeb: školní psycholožka

e-mail:  psycholozka@ms.bast.cz

telefon: 724 250 307

_________________________________________________________________________

Kroužek Rytmika a tynečky[4].jpg

Novější 1

Stimulační program MAXÍK

           Stimulační program MAXÍK

 Je vhodný pro děti od pěti let, které se připravují na vstup do školy a pro děti s odloženou školní docházkou.

Program je koncipován  tak, že první ukázková hodina probíhá za přítomnosti rodičů a dětí ve všech třídách MŠ, kde učitelka vysvětlí rodičům  pracovní postup, jak budou s dětmi doma pracovat:

 

1.část motorická - obsahuje cviky na posílení dýchání, motoriky   

   a motorické koordinace

 

2. část je věnována nácviku grafomotorických dovedností

    prostřednictvím pracovních listů

 

3.část obsahuje činnosti zaměřené na percepční rozvoj v oblasti zrakové

    i sluchové

 

Pořadí těchto činností je nutné dodržet! Všechny činnosti a jejich postupy mají svůj význam, posloupnost a souvislost s dalšími úkoly.

 

Poté rodič obdrží první pracovní list (první lekci), který si nakopíruje  a je nutné denně doma s dítětem procvičovat.

Teprve až dítě zvládá lekci (někomu trvá týden, někdo potřebuje delší čas), dostává domů lekci další. Práce s Maxíkem vychází tedy přibližně na celý školní rok.

K vyplňování grafomotorických listů je potřeba zakoupit speciální trojhranný fix Stabilo trio scribbi.

Celkem program tvoří 15lekcí, je založen na systému funkcionálně terapeutických cvičení, které pomáhají vytvářet co nejefektivnější spojení mezi aktivovanými oblastmi mozku.

Denním cvičením tak dochází k vytvoření nových nervových spojení, které již zůstávají stabilní.

Program je sestaven tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční.

Veškeré podrobnější informace ke stimulačnímu programu se dočtete na nástěnce v šatně MŠ.

 Třídy Hvězdičky a Sluníčka

V úterý 22.9.  zábavný pořad pro děti a rodiče od 15:30hod. na zahradě MŠ.

Kloboučkový bál – INKA RYBÁŘOVÁ

Upozorňujeme rodiče, že musí mít roušku!Třídy Korálky a Kostičky

V pondělí 21.9.  zábavný pořad pro děti a rodiče od 15:30hod. na zahradě MŠ.

Kloboučkový bál – INKA RYBÁŘOVÁ

Upozorňujeme rodiče, že musí mít roušku!Projekt " Člověče, recykluj"

    Projekt: „Člověče, recykluj!“ 

Naše mateřská škola se letos zúčastní úspěšného projektu školního sběru hliníkových obalů. 

Cílem je rozšířit  projekt na celý Středočeský kraj a zapojit do ochrany životního prostředí co nejvíce školních dětí, jejich vedení i rodin.

Tímto si dovolujeme oslovit rodiče s dětmi k zapojení se do projektu.

V každém areálu MŠ bude sběrná nádoba , kam budou rodiče nosit hliníkový odpad z domácností:

-      plechovky od nápojů - piva, limonád, energy drinků

-      víčka zavařovacích sklenic typu „omnia“

-      hliníkové nádoby - hrnce, ešusy, konvice

-      hliníkové příbory

-      konstrukce stanů, lehátek, pergol, lyžařské hole apod.

-      plechy a ostatní hliníkové součástky

 Divadlo v MŠ

22.9. LOUTKOHRA V MŠ  

„ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI“

       Vybíráme 80,-KčPoužívání roušek v MŠ

Prosíme rodiče, aby při vstupu do MŠ vždy použili roušku.Info KROUŽKY třídy KORÁLKY a KOSTIČKY

              KORÁLKY a KOSTIČKY

 

Od konce měsíce září začnou ve školce probíhat zájmové kroužky. Zájemci se mohou nahlásit u učitelek na jednotlivých třídách.

SPORTOVNÍ HRY - lektorka Dana Líbová- tel.604272398

Cena: 50,-Kč/lekci.......předplatné 700,-/pololetí

Pondělí -  16:00 - 16:45

 

KERAMIKA - lektorka Viera Bačo -  tel.776210091

Cena: 110,-Kč/hod........platba na pololetí 1.650,-Kč

Úterý - 14:30 - 15:15

               

ANGLIČTINA – tel.605 057 005  

Cena za pololetí:  1.290,-Kč

Pondělí - 14:30 - 15:15

                  15:15 - 16:00

 

TANEČKYlektorka Petra Štolbová

Cena za pololetí: 720,- / 8lekcí

Středa - 15:30 - 16:15

 

KARATEtel. 605 057 005

Cena za pololetí: 1.490,-Kč

Pátek -14:30 - 15:15

Dále se děti zúčastní předplaveckého výcviku, který bude probíhat od měsíce dubna vždy ve čtvrtek v dopoledních hodinách v bazénu v Neratovicích.

Zájemci se budou hlásit až během školního roku.Info KROUŽKY třídy HVĚZDIČKY a SLUNÍČKA

                  HVĚZDIČKY a SLUNÍČKA

Od konce měsíce září začnou ve školce probíhat zájmové kroužky. Zájemci se mohou nahlásit

u učitelek na jednotlivých třídách.

 

SPORTOVNÍ HRY - lektorka Dana Líbová- tel.604272398

50,-Kč/lekci.......předplatné 700,-/pololetí

Čtvrtek -  16:00 - 16:45

 

KERAMIKA - lektorka Viera Bačo -  tel.776210091

Cena: 110,-Kč/hod........platba na pololetí 1.650,-Kč

Úterý - 14:30 - 15:15

               

ANGLIČTINA – tel. 605 057 005  

Cena za pololetí: 1.290 ,-Kč

Pondělí - 14:30 - 15:15

                  15:15 – 16:00

 

TANEČKYlektorka Petra Štolbová

Cena za pololetí: 720,- / 8lekcí

Středa - 14 :30-15:15

 

KARATEtel. 605 057 005

Pátek: 14:30-15:15

Cena za pololetí: 1.490,-Kč

 

 

Dále se děti zúčastní předplaveckého výcviku, který bude probíhat od měsíce dubna vždy ve  čtvrtek v dopoledních hodinách v bazénu v Neratovicích.

Zájemci se budou hlásit až během školního roku.Tenisová školička v MŠ

     TENISOVÁ ŠKOLIČKA V MŠ

Od 9.září bude v naší mateřské škole probíhat tenisová školička - Tenis Akademie Bálek.

Trénink se uskuteční v případě příznivého počasí každou středu od 10:00 - 12:00 hodin na zahradě MŠ za přítomnosti pedagogů a bude se střídat po týdnech:

1.týden – Korálky a Kostičky (9.9. 2020)

2.týden – Hvězdičky a Sluníčka( 16.9. 2020)

Během tréninku se vystřídají všechny děti. Kurzovné bude platit školka.

Tenisové rakety a ostatní vybavení zapůjčí tenisová školička pana Mgr.Bálka.

www.tenisakademiebalek.cz

 www.sportshopbalek.cz

 mob. 777 697 049

 

 Divadlo v MŠ

10.9. divadlo v MŠ  „KLAUN PEPÍNO A SPOUSTA PŘEKVAPENÍ“

Vybíráme 80,-Kč

 Novější 1

 

Projekty v roce 2020

"Klimatizace pro MŠ Bašť"

Oznámení o výsledku výběrového řízení a o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

Smlouva o dílo s dodavatelem akce:

 Smlouva o dílo - klimatizace.pdf

 

_______________________________ 

Projekty v roce 2019 

____________________________

Název projektu:

Šablony II pro MŠ Bašť

Datum zahájení projektu:       01. 09. 2019

Datum ukončení projektu:     31. 08. 2021

Reg. číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012531

 

Zvolené šablony:

2.I/3 Školní psycholog - personální podpora školy 

2.I/12 Projektový den ve škole

 

CCI11092019.jpg 

______________________________ 

 Výzva k předložení nabídky.pdf

company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání

Podpora přeměny zahrad u mateřských šklek na zahrady a hřiště v přírodním stylu

  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky . pdf

 

smlouva o dílo s dodavatelem akce:

Smlouva o dílo.pdf

 

vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 

               Ukončené projekty

____________________________

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg

 

 

 company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017