Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem
Drobečková navigace

O školce > Aktuality

Aktuality


 
INFORMACE PRO RODIČE
 

Vážení rodiče,

informace týkající se ŠKOLNÍ POKLADNY vám sdělí vedoucí učitelka Alice Stibalová.

Kontakt: 739 258 510

Číslo účtu školní pokladny: 250 220 5996/2010.

_________________________________________________________________________

 

Kroužky:

ANGLIČTINA

Hvězdičky a Sluníčka - pondělí  14,30 - 15,15 hod.

Korálky a Kostičky   -   pondělí   15,30 - 16,15 hod.

KERAMIKA

Hvězdičky   - úterý  14,30  - 15,15 hod.

Sluníčka   -    úterý  15,15 - 16,00 hod.

Korálky     -  čtvrtek  15,45  -16,30 hod.

Kostičky  -   čtvrtek  15,00 -  15,45 hod.

SPORTOVNÍ HRY

Hvězdičky a Sluníčka  - čtvrtek 16,00 - 17,00 hod.

Korálky a Kostičky  -     pondělí 16,00 - 17,00 hod.

KARATE

Hvězdičky a Sluníčka - středa  14,30 - 15,15 hod.

Korálky a Kostičky     -  středa  15,30 - 16,15 hod.

_________________________________________________________________________

TENIS

středa 10,00 - 12,00 hod.

Hvězdičky a Sluníčka  SUDÝ TÝDEN

Korálky a Kostičky  LICHÝ TÝDEN

________________________________________________________

 

 

Polytechnická výchova

pondělí 10,00 - 12,00 hod.

Hvězdičky a Sluníčka  SUDÝ TÝDEN

Korálky a Kostičky  LICHÝ TÝDEN

_________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

v tomto školním roce bude probíhat intenzivní příprava předškoláků pro vstup do 1. třídy ZŠ formou stimulačního programu MAXÍK.

Naše učitelky, které budou přípravu s předškoláky provádět, absolvovaly akreditovaný kurz MŠMT.

 
Akce říjen 1..jpg
 
Akce říjen 2.jpg 
________________________I. Tematocký blok.jpg________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení rodiče,
 
od 1.září 2022 přechází naše MŠ na program ŠKOLNÍ POKLADNA. Na kulturní akce se již nebude vybírat v hotovosti, ale platba bude hrazena z finančních prostředků vložených do školní pokladny.
 
Pokyny k registraci do pokladny jste již dostali. Nyní je potřeba provést registraci a do 31. 7. 2022 zaslat na účet částku 1.000,00 Kč, ze které se budou platby strhávat.
 
Předem vám děkujeme, přejeme krásné a klidné léto a ničím nerušenou dovolenou.
 
Kolektiv zaměstnanců MŠ Bašť Fialka .
 
 
 

________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče,

od 18. 10. 2021 jsme v naší škole zahájili projekt "POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA  v MŠ",

který je založen na přímých zážitcích dítěte.

Formou prožitkového učení si děti osvojují vztah k řemeslu, pracovní postupy, prostorové vztahy, geometrické tvary, barvy.

Využívání různých materiálů a práce s nimi nám umožňuje rozvíjet děti v mnoha směrech a naplňovat tak cíle RVP.

Tento projekt bude probíhat po celý školní rok podle ročního období  s různými pracovními činnostmi - viz projekt.

Děti pod vedením našeho školníka a učitelek vyřezávaly pilkami různé tvary z dřevěných lišt.  U dětí se tato činnost setkala s velkým zájmem. 

Prosíme rodiče, aby dětem koupili 1 pár pracovních rukavic, který si děti ponechají trvale v MŠ. Rukavice, prosíme, podepište. 

 


Se Sokolem do života.jpg 

 

 

  

 

Jóga.jpg

 

 

Novější 1

Kroužky - přihlášení dětí

Termín  přihlášení na všechny kroužky je do 30.9.2022.Pouze třídy Korálky a Kostičky

Pozor změna!

Kroužek KERAMIKY ve třídě Korálků a Kostiček  začíná  6.10.2022 (nikoliv 29.9. jak je uvedeno na přihlášce).ŠKOLNÍ POKLADNA

Vážení rodiče,

informace týkající se ŠKOLNÍ POKLADNY vám sdělí vedoucí učitelka Alice Stibalová.

Kontakt: 739 258 510

Číslo účtu školní pokladny: 250 220 5996/2010.

 

 Polytechnická výchova v MŠ

Prosíme všechny rodiče, aby přinesli svému dítěti do školky dětské pracovní rukavice na Polytechnickou výchovu, které nechají trvale v šatně.

Děkujeme.Maxík

Prosíme rodiče předškoláků,

aby svým dětem do 30. 9. 2022 do MŠ přinesli penál, který bude vybavený:

1) trojhrannými pastelkami (12 ks)

2) fixou Stabilo (1 ks) - zasouvací špička - bližší informace u učitelek na třídách.

Penál může být jakýkoliv, třeba i po starším sourozenci.

V tomto školním roce  2022/23  bude probíhat intenzivní příprava předškoláků pro vstup do 1. třídy ZŠ formou stimulačního programu MAXÍK .

Děkujeme.Zrušení divadelního představení

Z důvodu nemoci se ruší tento týden ( 7.9. a 8.9.) divadelní představení v MŠ „Klaun Pepíno“.Projekt digitalizace škol

Vážení rodiče,

naše škola se zapojila do projektu: DIGITALIZACE ŠKOL, finančně podporovaného MŠMT.

Z poskytnuté dotace zakoupila MŠ tyto herní prvky:

  • včelka Bee-Bot (tts)
  • robot Cubetto play set
  • robot Botley - the coding robot
  • vlak SMART TRAIN J-1 (Intelino)

 Stimulační program MAXÍK

Vážení rodiče,

v tomto školním roce bude probíhat intenzivní příprava předškoláků pro vstup do 1. třídy ZŠ formou stimulačního programu MAXÍK.

Naše učitelky, které budou přípravu s předškoláky provádět, absolvovaly akreditovaný kurz MŠMT.

str. 1.jpgstr. 2.jpg

 iNFORMACE PRO RODIČE

Kroužky:

ANGLIČTINA

Hvězdičky a Sluníčka - pondělí  14,30 - 15,15 hod.

Korálky a Kostičky   -   pondělí   15,30 - 16,15 hod.

KERAMIKA

Hvězdičky   - úterý  14,30  - 15,15 hod.

Sluníčka   -    úterý  15,15 - 16,00 hod.

Korálky     -  čtvrtek  15,45  -16,30 hod.

Kostičky  -   čtvrtek  15,00 -  15,45 hod.

SPORTOVNÍ HRY

Hvězdičky a Sluníčka  - čtvrtek 16,00 - 17,00 hod.

Korálky a Kostičky  -     pondělí 16,00 - 17,00 hod.

KARATE

Hvězdičky a Sluníčka - středa  14,30 - 15,15 hod.

Korálky a Kostičky     -  středa  15,30 - 16,15 hod.

________________________________________________________________________________________________

Tenis

středa 10,00 - 12,00 hod.

Hvězdičky a Sluníčka  SUDÝ TÝDEN

Korálky a Kostičky  LICHÝ TÝDEN

_________________________________________________________

Polytechnická výchova

pondělí 10,00 - 12,00 hod.

Hvězdičky a Sluníčka  SUDÝ TÝDEN

Korálky a Kostičky  LICHÝ TÝDEN

 Školní pokladna

Prosíme rodiče o urychlenou platbu finanční částky 1.000,- Kč do ŠKOLNÍ POKLADNY do pondělí 22.8.2022Novější 1

 

Projekty v roce 2020

"Klimatizace pro MŠ Bašť"

Oznámení o výsledku výběrového řízení a o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

Smlouva o dílo s dodavatelem akce:

 Smlouva o dílo - klimatizace.pdf

 

_______________________________ 

Projekty v roce 2019 

____________________________

Název projektu:

Šablony II pro MŠ Bašť

Datum zahájení projektu:       01. 09. 2019

Datum ukončení projektu:     31. 08. 2021

Reg. číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012531

 

Zvolené šablony:

2.I/3 Školní psycholog - personální podpora školy 

2.I/12 Projektový den ve škole

 

CCI11092019.jpg 

______________________________ 

 Výzva k předložení nabídky.pdf

company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání

Podpora přeměny zahrad u mateřských šklek na zahrady a hřiště v přírodním stylu

  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky . pdf

 

smlouva o dílo s dodavatelem akce:

Smlouva o dílo.pdf

 

vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 

               Ukončené projekty

____________________________

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg

 

 

 company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017