Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem

Aktuality


Platba záloh na stravné Kostičky a Korálky:

Vážení rodiče, 

po dobu uzavření mateřské školy neposílejte zálohy na stravné. Bližší informace budou zveřejněny po rozhodnutí o otevření školy.

Děkujeme za pochopení

 

Zuzana Černá

 

 

Platba školného:

Vážení rodiče,

po dobu uzavření mateřské školy neposílejte úhradu za školné. Přesné informace vám předáme po otevření školy. 

Děkujeme za pochopení a přejeme mnoho zdraví.

Zuzana Černá a kolektiv zaměstnanců

 

 

 Na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bylo dnes rozhodnuto o uzavření Mateřské školy Bašť, jejímž zřizovatelem je obec. Školka bude uzavřena od pondělí 16.3.2020 do odvolání.   Rodiče dětí navštěvující Mateřskou školu Bašť budou o uzavření informování telefonicky .   Dnes také došlo k vyjasnění podmínek ohledně tzv. "ošetřovačky". Podle nového výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a České správy sociálního zabezpečení bude v případě uzavření zařízení předškolní péče v důsledku současných opatření postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení. To znamená, že i rodiče děti navštěvujících školku mohou požádat o ošetřovné na péči o dítě.   Příslušný formulář vystavuje/potvrzuje Mateřská škola.  

Žádost o vystavení Žádosti o ošetřovné posílejte e-mailem na adresu: ms.bast@seznam.cz. Zpět Vám bude zaslána stejným způsobem.

 

 

Potvrzení již není možné vystavovat osobně.

 

Děkujeme za pochopení.

Žádost o ošetřovné.pdf 

Doporučený postup - žádost o ošetřovné. pdf

  

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. pdf

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol. pdf

________________________________________________________________________________________________

 

Prázdninový provoz.pdf

________________________________________________________

             

Cvičíme jógu

_________________________________________________________________________

Nabídka služeb: školní psycholožka

e-mail:  psycholozka@ms.bast.cz

telefon: 724 250 307

_________________________________________________________________________

Kroužek Rytmika a tynečky[4].jpg

Novější 1 3

Platba záloh na stravné Kostičky a Korálky

Platba záloh na stravné Kostičky a Korálky:

Vážení rodiče, 

po dobu uzavření mateřské školy neposílejte zálohy na stravné. Bližší informace budou zveřejněny po rozhodnutí o otevření školy.

Děkujeme za pochopení

 

Zuzana Černá

 Školné po dobu uzavření mŠ

Vážení rodiče,

po dobu uzavření mateřské školy neposílejte úhradu za školné. Přesné informace vám předáme po otevření školy. 

Děkujeme za pochopení a přejeme mnoho zdraví.

Zuzana Černá a kolektiv zaměstnanců

 Playground English

Milí rodiče dětí, které chodí na lekce angličtiny s Playground English. Lekce pro vaše děti jsme přesunuli na naše webové stránky. Od minulého týdne doplňujeme materiály pro domácí hraní. K tomu si třikrát v týdnu budete moci stáhnout pdf s novou básničkou, hrou a obrázkem. První hned v pondělí 16.3.dopoledne. Prosíme vás o sledování našeho webu www.playgroundenglish.cz, kde pod odkazem https:// www.playgroundenglish.cz/lesson-plans všechno najdete. Chystáme i skype vstupy, přesné časy vypíšeme co nejdřív a opět se je dozvíte ja našem webu a facebooku. Omlouváme se za nastalé komplikace a děkujeme vám, že jste s námi.

Dávejte na sebe pozor, myslíme na vás

Vaše Sissy za Playground EnglishUzavření mateřské školy Bašť, okres Praha - východ

 Na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bylo dnes rozhodnuto o uzavření Mateřské školy Bašť, jejímž zřizovatelem je obec. Školka bude uzavřena od pondělí 16.3.2020 do odvolání.   Rodiče dětí navštěvující Mateřskou školu Bašť budou o uzavření informování telefonicky .   Dnes také došlo k vyjasnění podmínek ohledně tzv. "ošetřovačky". Podle nového výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a České správy sociálního zabezpečení bude v případě uzavření zařízení předškolní péče v důsledku současných opatření postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení. To znamená, že i rodiče děti navštěvujících školku mohou požádat o ošetřovné na péči o dítě.   Příslušný formulář vystavuje/potvrzuje Mateřská škola.

 O žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského žádejte e-mailem na adresu: ms.bast@seznm.cz
 Žádost Vám bude rovněž zaslána elektronicky.

Děkujeme.

 

 Zrušené představení v Neratovicích

Představení v kulturním domě v Neratovicích 18.3. je ZRUŠENO!!!Divadlo v MŠ

31.března divadlo v MŠ O malovaném vajíčku přinášíme písničku. Vybíráme 80,-KčBubnování v MŠ

V úterý 24.března lekce africké hudby v MŠ „BUBNOVÁNÍ PRO DĚTI FAYE THERAPY“ pod vedením afrického artisty ze Senegalu. Děti i učitelky se zapojí do akce - tančí, zpívají a bubnují v africkém rytmu. Vybíráme 80,-KčDůležitá výzva - epidemie koronaviru

Vážení rodiče, 

pokud se budete vracet z rizikových oblastí, snažně Vás žádáme, abyste nechali po návratu dítě v domácí péči po dobu minimálně dvou týdnů. Aktuální mapu rizikových oblastí můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz).

Současně Vás chceme informovat o tom, že jsme učinili hygienická opatření jako je například denní sanitační úklid všech prostor včetně omývání drobných předmětů nebo častější mytí rukou. Zavedli jsme také přísnější pravidla týkající se zdravotního stavu dětí. Projevuje-li tedy dítě sebemenší příznaky nemoci, ať už se jedná o mírný kašel či nachlazení, nebude ráno přijato do MŠ. Pokud se v průběhu dne objeví jakýkoliv příznak nemoci u dětí, bude dítě v karanténě do příjezdu rodičů. 

Děkujeme za pochopeníKulturní dům Neratovice

Ve středu 18.3. jedeme s dětmi autobusem do Kulturního domu v Neratovicích na představení  „Kouzelný pohádkář“. Vybíráme 100,- KčDivadlo v MŠ

Ve čtvrtek 12.3. divadlo v MŠ  CIRKUS NA KOLEČKÁCH“ .Vybíráme 80,-KčNovější 1 3

 

Projekty v roce 2019 

____________________________

Název projektu:

Šablony II pro MŠ Bašť

Datum zahájení projektu:       01. 09. 2019

Datum ukončení projektu:     31. 08. 2021

Reg. číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012531

 

Zvolené šablony:

2.I/3 Školní psycholog - personální podpora školy 

2.I/12 Projektový den ve škole

 

CCI11092019.jpg 

______________________________ 

 Výzva k předložení nabídky.pdf

company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání

Podpora přeměny zahrad u mateřských šklek na zahrady a hřiště v přírodním stylu

  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky . pdf

 

smlouva o dílo s dodavatelem akce:

Smlouva o dílo.pdf

 

vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 

               Ukončené projekty

____________________________

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg

 

 

 company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017