Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem
Drobečková navigace

O školce > Aktuality

Aktuality


 

 

 

 

Vážení rodiče,

informujeme Vás o zvýšení cen stravného od 1. 4. 2023  ve třídách Kostičky a Korálky:

přesnídávka 19,00 Kč

oběd             36,00 Kč

svačina         19,00 Kč

celkem          74,00 Kč /celodenní stravné, včetně pitného režimu/

Zálohy pro měsíce duben, květen a červen 2023 se nezvyšují, budou uhrazeny z přeplatků stravného.

_________________________________________________________________________

 

 

 Spálová angína (2).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 Akce červen 2023.jpg

 

 

Pasování předškoláků.jpg

PRÁZDNINOVÝ  PROVOZ

ve školním roce 2022/2023

 

Mateřská škola Bašť, okres Praha – východ bude v době prázdnin otevřena : 

od 7. srpna 2023  do  11. srpna 2023

 

V době uzavření MŠ Bašť budou v provozu tyto mateřské školy:

od 3. července 2023 do 7. července 2023 MŠ  Mratín

od 10. července 2023 do 14. července 2023  MŠ Měšice

od 31. července 2023  do 4. srpna 2023 MŠ Líbeznice

 

Bližší informace budou zveřejněny během měsíce dubna 2023.

 X. Tematický blok.jpg

 

 

 

 

 

Případné dotazy, týkající se školného, prosím, posílejte na mailovou adresu: ms.bast.ucetni@email.cz.

Děkuji

Jitka Mazánková - účetní

 

 

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás informovat o zvýšení ceny stravného od 1. 12. 2022 pro třídy Hvězdiček a Sluníček. Platba stravného  se zvyšuje  ze 45,00 Kč na 50,00 Kč a z 46,00 Kč na 51,00 Kč. Bližší informace najdete v záložce: Školní dokumenty /Informace pro rodiče dětí Hvězdiček a Sluníček.

Děkujeme za pochopení

 

 
 
INFORMACE PRO RODIČE
 

Vážení rodiče,

informace týkající se ŠKOLNÍ POKLADNY vám sdělí vedoucí učitelka Alice Stibalová.

Kontakt: 739 258 510

Číslo účtu školní pokladny: 250 220 5996/2010.

_________________________________________________________________________

 

Kroužky:

ANGLIČTINA

Hvězdičky a Sluníčka - pondělí  14,30 - 15,15 hod.

Korálky a Kostičky   -   pondělí   15,30 - 16,15 hod.

KERAMIKA

Hvězdičky   - úterý  14,30  - 15,15 hod.

Sluníčka   -    úterý  15,15 - 16,00 hod.

Korálky     -  čtvrtek  15,45  -16,30 hod.

Kostičky  -   čtvrtek  15,00 -  15,45 hod.

SPORTOVNÍ HRY

Hvězdičky a Sluníčka  - čtvrtek 16,00 - 17,00 hod.

Korálky a Kostičky  -     pondělí 16,00 - 17,00 hod.

KARATE

Hvězdičky a Sluníčka - středa  14,30 - 15,15 hod.

Korálky a Kostičky     -  středa  15,30 - 16,15 hod.

_________________________________________________________________________

TENIS

středa 10,00 - 12,00 hod.

Hvězdičky a Sluníčka  SUDÝ TÝDEN

Korálky a Kostičky  LICHÝ TÝDEN

________________________________________________________

 

 

Polytechnická výchova

pondělí 10,00 - 12,00 hod.

Hvězdičky a Sluníčka  SUDÝ TÝDEN

Korálky a Kostičky  LICHÝ TÝDEN

_________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

v tomto školním roce bude probíhat intenzivní příprava předškoláků pro vstup do 1. třídy ZŠ formou stimulačního programu MAXÍK.

Naše učitelky, které budou přípravu s předškoláky provádět, absolvovaly akreditovaný kurz MŠMT.

 
CCI31102022.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení rodiče,
 
od 1.září 2022 přechází naše MŠ na program ŠKOLNÍ POKLADNA. Na kulturní akce se již nebude vybírat v hotovosti, ale platba bude hrazena z finančních prostředků vložených do školní pokladny.
 
Pokyny k registraci do pokladny jste již dostali. Nyní je potřeba provést registraci a do 31. 7. 2022 zaslat na účet částku 1.000,00 Kč, ze které se budou platby strhávat.
 
Předem vám děkujeme, přejeme krásné a klidné léto a ničím nerušenou dovolenou.
 
Kolektiv zaměstnanců MŠ Bašť Fialka .
 
 
 

________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče,

od 18. 10. 2021 jsme v naší škole zahájili projekt "POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA  v MŠ",

který je založen na přímých zážitcích dítěte.

Formou prožitkového učení si děti osvojují vztah k řemeslu, pracovní postupy, prostorové vztahy, geometrické tvary, barvy.

Využívání různých materiálů a práce s nimi nám umožňuje rozvíjet děti v mnoha směrech a naplňovat tak cíle RVP.

Tento projekt bude probíhat po celý školní rok podle ročního období  s různými pracovními činnostmi - viz projekt.

Děti pod vedením našeho školníka a učitelek vyřezávaly pilkami různé tvary z dřevěných lišt.  U dětí se tato činnost setkala s velkým zájmem. 

Prosíme rodiče, aby dětem koupili 1 pár pracovních rukavic, který si děti ponechají trvale v MŠ. Rukavice, prosíme, podepište. 

 


Se Sokolem do života.jpg 

 

 

  

 

Jóga.jpg

 

 

 

Neštovice - KORÁLKY

Ve třídě Korálků se vyskytly neštoviceSpálová angína

Ve třídě Hvězdiček se vyskytla spálová angína.Akce - červen 2023

Akce červen 2023.jpg

Pasování předškoláků.jpgVíceboj 2023

Ve středu 24.5. proběhl na fotbalovém hřišti Víceboj - Olympiáda mezi školkami Bašť - Líbeznice - Mratín - Měšice.

Bašť reprezentovaly z každé třídy tři vybrané děti. Celkem tedy soutěžilo 12 dětí, ostatní děti fandily.

Soutěžilo se v pěti disciplínách - běh přes molitanový žebřík, skákání na podložce z leva do prava na čas, běh přes překážky, skok do dálky a hod do dálky.

Naše školka se umístila na krásném prvním místě a vybojovala zlatý pohár. Každý závodník dostal medaili, diplom a malou hračku.Víceboj mezi školkami

Tuto středu 24.5. se uskuteční na fotbalovém hřišti v dopoledních hodinách Víceboj - OLYMPIÁDA mezi školkami Bašť - Líbeznice - Mratín – Měšice.

Naší školku budou reprezentovat z každé třídy tři vybrané děti, ostatní děti budou fandit.

Prosíme, dejte ve středu dětem do školky batůžek s pitím.

Zároveň žádáme všechny rodiče, aby přivedli děti do školky včas - zejména rodiče ze tříd Korálků a Kostiček (do 8:00 hodin), aby se děti stačily v klidu nasvačit a dojít na fotbalové hřiště, kde vše začne již kolem deváté hodiny. DěkujemeNeštovice

Ve třídě Korálků se vyskytly neštovicePřihlášky k prázdninovému provozu

Vyzvedávání přihlášek k prázdninovému provozu do všech MŠ je možné  pouze do pátku 26.5.

Po tomto termínu již přihlášky nebudou k dispozici. Proto, prosím, včas nahlašte, o které školky budete mít v době letních prázdnin zájem.Návštěva planetária - odjezd

Prosíme rodiče ,

aby přivedli své děti v úterý 9.5.2023, do MŠ nejdéle do 8.00 hod. Odjíždíme do Planetária v Praze.

Děkujeme.Výskyt planých neštovic

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že ve třídě SLUNÍČEK se vyskytly

plané neštovice. Poslední lekce angličtiny

V pondělí 24.4.2023 je poslední hodina angličtiny za druhé pololetí. Vedoucí lektorka všechny rodiče vyrozumí.
 

Projekty v roce 2020

"Klimatizace pro MŠ Bašť"

Oznámení o výsledku výběrového řízení a o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

Smlouva o dílo s dodavatelem akce:

 Smlouva o dílo - klimatizace.pdf

 

_______________________________ 

Projekty v roce 2019 

____________________________

Název projektu:

Šablony II pro MŠ Bašť

Datum zahájení projektu:       01. 09. 2019

Datum ukončení projektu:     31. 08. 2021

Reg. číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012531

 

Zvolené šablony:

2.I/3 Školní psycholog - personální podpora školy 

2.I/12 Projektový den ve škole

 

CCI11092019.jpg 

______________________________ 

 Výzva k předložení nabídky.pdf

company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání

Podpora přeměny zahrad u mateřských šklek na zahrady a hřiště v přírodním stylu

  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky . pdf

 

smlouva o dílo s dodavatelem akce:

Smlouva o dílo.pdf

 

vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 

               Ukončené projekty

____________________________

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg

 

 

 company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017