Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem
Drobečková navigace

O školce > Aktuality

Aktuality


Změna dodavatele stravy pro třídy Kostiček a Korálků

Dodavatel stravy, Jídelna Na Marjánce  Kostelec nad Labem, v měsíci červenci vyhořel. Z toho důvodu musí MŠ zajistit nového dodavatele stravy. Bližší informace budou zveřejněny až bude znám nový dodavatel.

 

 

 

Informace pro rodiče nových dětí.pdf

 

Třídní schůzky pro děti přijaté od 1.9.2021.pdf 

 

 

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ bude uzavřena

od  1. července 2021 - do 6. srpna 2021 

a

od 16.  srpna 2021 - do 31. srpna 2021 

 

 

 

 

BAŠŤ

Platba za prázdninový provoz 2021.pdf

Třidy Korálků a Kostiček platí školné zálohově Jídelně Na Marjánce, stejně jako během školního roku. Jídelna sama udělá vyúčtování. 

Žádost o přijetí prázdninový provoz 2021.pdf 

 

MĚŠICE

Měšice Žádost o přijetí prázninový provoz 2021.pdf

Měšice platby prázdninový provoz 2021.pdf

 

LÍBEZNICE

Líbeznice platby prázdninový provoz 2021.pdf

Líbeznice platby prázdninový provoz 2021 (1).pdf

 

 

 

 

 

 

SBĚR HLINÍKU

projekt: "Člověče, recykluj".

Naše mateřská škola se letos zúčastní úspěšného projektu školního sběru hliníkových obalů. 

Cílem je rozšířit  projekt na celý Středočeský kraj a zapojit do ochrany životního prostředí co nejvíce školních dětí, jejich vedení i rodin.

Tímto si dovolujeme oslovit rodiče s dětmi k zapojení se do projektu.

V každém areálu MŠ bude sběrná nádoba , kam budou rodiče nosit hliníkový odpad z domácností:

-      plechovky od nápojů - piva, limonád, energy drinků

-      víčka zavařovacích sklenic typu „omnia“, víčka od jogurtů

-      hliníkové nádoby - hrnce, ešusy, konvice

-      hliníkové příbory

-      konstrukce stanů, lehátek, pergol, lyžařské hole apod.

-      plechy a ostatní hliníkové součástky

Tímto si dovolujeme oslovit rodiče s dětmi k zapojení se do projektu, sběrné nádoby jsou umístěny v areálu školy.

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2020

Směrnice č. 5/2020 Úplata za předškolní vzdělávání. pdf

Manuál pro rodiče.pdf

Čestné prohlášení.pdf

 

 

Cvičíme jógu

 

 

 

Novější 1 3

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021-2022

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021-2022.pdfKROUŽKY ve šk.roce 2021/2022

Vážení rodiče, v novém školním roce 2021/2022 chystáme pro vaše děti tyto kroužky v odpoledních hodinách:

 

Třídy KORÁLKY a KOSTIČKY:

Pondělí - Angličtina  a Sportovní hry

Úterý - Baby balet a rytmika

Středa - Karate

Čtvrtek - Keramika

 

Třídy HVĚZDIČKY a SLUNÍČKA:

Pondělí - Angličtina

Úterý - Keramika

Středa - Baby balet a rytmika

Čtvrtek - Sportovní hry

Pátek - KarateVystoupení klauna

V pondělí 31. 5. 2021 vystoupí v MŠ ke dni dětí  klaun ze skupiny Fun Activity  s bohatým programem. 

Akce je hrazena z prostředků MŠ jako dárek ke dni dětí. Rozloučení s předškoláky Korálků a Kostiček

Srdečně zveme všechny rodiče předškoláků na Rozloučení s předškoláky ze třídy Korálků a Kostiček, které se koná  v pátek  18. 6. 2021 od 16:00 hodin na školní zahradě. 

Program: Vystoupení Inky Rybářové 

                  Pasování předškoláků

Těšíme se na vás.Rozloučení s předškoláky Hvězdiček a Sluníček

Srdečně zveme všechny rodiče předškoláků na Rozloučení s předškoláky ze třídy Hvězdiček a Sluníček, které se koná  v pátek  4. 6. 2021 od 16:00 hodin na školní zahradě. 

Program: Vystoupení Inky Rybářové 

                  Pasování předškoláků

Těšíme se na vás.Další rozvolnění

Od 1.6.2021 dochází k dalšímu rozvolnění.

Třídy již nemusí být homogenní, na zahradě i ve třídě se tedy mohou děti z jednotlivých tříd slučovat. Proto najíždíme na běžný provoz od 7:00 -17:00 hod 

Všechny kroužky od 31.5.2021 se již uskuteční ve třídách.Kroužky v MŠ

KROUŽKY v MŠ

Angličtina a karate bude probíhat ve stejném dni a čase jako v prvním pololetí ve venkovních prostorách areálu MŠ.

Tanečky  ve stejný den, čas bude ještě upřesněn. Uskuteční  se pouze za příznivého počasí  ve venkovních prostorách areálu MŠ.

Keramika nebude, stále trvá zákaz vstupu třetích osob do MŠ.

Sportovní hry budou probíhat v režii Dany Líbové po domluvě s rodiči.

Pravděpodobný začátek sportovních her 4.6.2021

 

Lektoři budou kontaktovat rodiče a vše s nimi domluví.

Hvězdičky a Sluníčka budou mít novou lektorku na angličtinu.Prázdninový provoz 2021

Oznámení prázdninového provozu 2021.pdf

Žádost o prázdninový provoz lze podávat do 4. 6. 2021 !!Fotografování dětí

V pátek 14. května fotograf v MŠ. Začíná  v 8:00 ve třídě Sluníček a  postupně v ostatních třídách.Děti se netestují

Od pondělí 3.5. se děti ve školce již netestují.Novější 1 3

 

Projekty v roce 2020

"Klimatizace pro MŠ Bašť"

Oznámení o výsledku výběrového řízení a o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

Smlouva o dílo s dodavatelem akce:

 Smlouva o dílo - klimatizace.pdf

 

_______________________________ 

Projekty v roce 2019 

____________________________

Název projektu:

Šablony II pro MŠ Bašť

Datum zahájení projektu:       01. 09. 2019

Datum ukončení projektu:     31. 08. 2021

Reg. číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012531

 

Zvolené šablony:

2.I/3 Školní psycholog - personální podpora školy 

2.I/12 Projektový den ve škole

 

CCI11092019.jpg 

______________________________ 

 Výzva k předložení nabídky.pdf

company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání

Podpora přeměny zahrad u mateřských šklek na zahrady a hřiště v přírodním stylu

  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky . pdf

 

smlouva o dílo s dodavatelem akce:

Smlouva o dílo.pdf

 

vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 

               Ukončené projekty

____________________________

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg

 

 

 company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017