Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem
Drobečková navigace

O školce > Aktuality

Aktuality


20210120080827582_0001.jpg 

V. Tematický blok.pdf

Akce leden 2021.pdf

 

 

Potvrzení o platbě školného za rok 2020

Vyplněný formulář s částkou zaplacenou za rok 2020 vč. případné platby za prázdninový provoz, si lze nechat potvrdit

v úředních hodinách Obecního úřadu v Bašti u paní Mazánkové od 18. 1. 2021.

 

 Formulář potvrzení - zaplacení školného 2020.docx

 

 

 

Rozhodnutí o opatření v ohnisku nákazy COVID-19.pdf 

 

 

LOGOPEDICKÝ  KROUŽEK  

 

bude probíhat od 27. 10. 2020 v prostorách MŠ  2x měsíčně pod vedením paní Mgr. Evy Kolesové.

Kroužek bude hrazený mateřskou školou. 

 

SBĚR HLINÍKU

projekt: "Člověče, recykluj".

Naše mateřská škola se letos zúčastní úspěšného projektu školního sběru hliníkových obalů. 

Cílem je rozšířit  projekt na celý Středočeský kraj a zapojit do ochrany životního prostředí co nejvíce školních dětí, jejich vedení i rodin.

Tímto si dovolujeme oslovit rodiče s dětmi k zapojení se do projektu.

V každém areálu MŠ bude sběrná nádoba , kam budou rodiče nosit hliníkový odpad z domácností:

-      plechovky od nápojů - piva, limonád, energy drinků

-      víčka zavařovacích sklenic typu „omnia“, víčka od jogurtů

-      hliníkové nádoby - hrnce, ešusy, konvice

-      hliníkové příbory

-      konstrukce stanů, lehátek, pergol, lyžařské hole apod.

-      plechy a ostatní hliníkové součástky

Tímto si dovolujeme oslovit rodiče s dětmi k zapojení se do projektu, sběrné nádoby jsou umístěny v areálu školy.

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2020

Směrnice č. 5/2020 Úplata za předškolní vzdělávání. pdf

Manuál pro rodiče.pdf

Čestné prohlášení.pdf

________________________________________________________________________________

Nabídka podpory psycholožky

Opět nabízíme možnost telefonické podpory naší psycholožky na tomto tel.čísle:    724 250 307       

Cvičíme jógu

Nabídka služeb: školní psycholožka

e-mail:  psycholozka@ms.bast.cz

telefon: 724 250 307

_________________________________________________________________________

Novější 1

Kroužky v MŠ

Všechny kroužky probíhající v MŠ se uskutečňují  standardně dle rozpisu, pouze sportovní hry u Dany Líbové jsou v současné době zrušeny z důvodu hygienických vládních opatření.Snížení školného za prosinec 2020

 Za měsíc prosinec 2020 se snižuje školné na 750,-Kč.Potvrzení o platbě školného za rok 2020

Potvrzení o platbě školného lze nechat potvrdit v úředních hodinách OÚ Bašť. Formulář si lze stáhnout na webových stránkách školy, záložka Aktuality nebo úřední deska.Karanténa v MŠ

Od pondělí 21.12.2020 do konce prosince jsou třídy KORÁLKY a KOSTIČKY uzavřeny z důvodu karantény.Nebude kroužek keramiky

V úterý 22.12. nebude hodina KERAMIKYKaranténa v MŠ

Od středy 16.12.2020 do konce prosince jsou třídy HVĚZDIČKY a SLUNÍČKA uzavřeny z důvodu karantény.Uzavření MŠ v období Vánoc

Mateřská škola bude v době od 23.12. - 1.1.uzavřena. Budeme se na vás těšit v pondělí 4.1.2021Výskyt vší v MŠ

Ve školce ve třídě Korálky se vyskytly vši.

Žádáme rodiče, aby dětem prohlíželi hlavy!!!Stimulační program MAXÍK

           Stimulační program MAXÍK

 Je vhodný pro děti od pěti let, které se připravují na vstup do školy a pro děti s odloženou školní docházkou.

Program je koncipován  tak, že první ukázková hodina probíhá za přítomnosti rodičů a dětí ve všech třídách MŠ, kde učitelka vysvětlí rodičům  pracovní postup, jak budou s dětmi doma pracovat:

 

1.část motorická - obsahuje cviky na posílení dýchání, motoriky   

   a motorické koordinace

 

2. část je věnována nácviku grafomotorických dovedností

    prostřednictvím pracovních listů

 

3.část obsahuje činnosti zaměřené na percepční rozvoj v oblasti zrakové

    i sluchové

 

Pořadí těchto činností je nutné dodržet! Všechny činnosti a jejich postupy mají svůj význam, posloupnost a souvislost s dalšími úkoly.

 

Poté rodič obdrží první pracovní list (první lekci), který si nakopíruje  a je nutné denně doma s dítětem procvičovat.

Teprve až dítě zvládá lekci (někomu trvá týden, někdo potřebuje delší čas), dostává domů lekci další. Práce s Maxíkem vychází tedy přibližně na celý školní rok.

K vyplňování grafomotorických listů je potřeba zakoupit speciální trojhranný fix Stabilo trio scribbi.

Celkem program tvoří 15lekcí, je založen na systému funkcionálně terapeutických cvičení, které pomáhají vytvářet co nejefektivnější spojení mezi aktivovanými oblastmi mozku.

Denním cvičením tak dochází k vytvoření nových nervových spojení, které již zůstávají stabilní.

Program je sestaven tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční.

Veškeré podrobnější informace ke stimulačnímu programu se dočtete na nástěnce v šatně MŠ.

 Projekt " Člověče, recykluj"

    Projekt: „Člověče, recykluj!“ 

Naše mateřská škola se letos zúčastní úspěšného projektu školního sběru hliníkových obalů. 

Cílem je rozšířit  projekt na celý Středočeský kraj a zapojit do ochrany životního prostředí co nejvíce školních dětí, jejich vedení i rodin.

Tímto si dovolujeme oslovit rodiče s dětmi k zapojení se do projektu.

V každém areálu MŠ bude sběrná nádoba , kam budou rodiče nosit hliníkový odpad z domácností:

-      plechovky od nápojů - piva, limonád, energy drinků

-      víčka zavařovacích sklenic typu „omnia“

-      hliníkové nádoby - hrnce, ešusy, konvice

-      hliníkové příbory

-      konstrukce stanů, lehátek, pergol, lyžařské hole apod.

-      plechy a ostatní hliníkové součástky

 Novější 1

 

Projekty v roce 2020

"Klimatizace pro MŠ Bašť"

Oznámení o výsledku výběrového řízení a o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

Smlouva o dílo s dodavatelem akce:

 Smlouva o dílo - klimatizace.pdf

 

_______________________________ 

Projekty v roce 2019 

____________________________

Název projektu:

Šablony II pro MŠ Bašť

Datum zahájení projektu:       01. 09. 2019

Datum ukončení projektu:     31. 08. 2021

Reg. číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012531

 

Zvolené šablony:

2.I/3 Školní psycholog - personální podpora školy 

2.I/12 Projektový den ve škole

 

CCI11092019.jpg 

______________________________ 

 Výzva k předložení nabídky.pdf

company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání

Podpora přeměny zahrad u mateřských šklek na zahrady a hřiště v přírodním stylu

  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky . pdf

 

smlouva o dílo s dodavatelem akce:

Smlouva o dílo.pdf

 

vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 

               Ukončené projekty

____________________________

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg

 

 

 company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017