Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem
Drobečková navigace

O školce > Aktuality

Aktuality


 

PRÁZDNINOVÝ  PROVOZ

ve školním roce 2022/2023

 

Mateřská škola Bašť, okres Praha – východ bude v době prázdnin otevřena : 

od 7. srpna 2023  do  11. srpna 2023

 

V době uzavření MŠ Bašť budou v provozu tyto mateřské školy:

od 3. července 2023 do 7. července 2023 MŠ  Mratín

od 10. července 2023 do 14. července 2023  MŠ Měšice

od 31. července 2023  do 4. srpna 2023 MŠ Líbeznice

 

Bližší informace budou zveřejněny během měsíce dubna 2023.

 

 

Vážení rodiče, 

o potvrzení o platbě školného za rok 2022 pro daňové účely, bude možné požádat od pondělí 9. 1. 2023 na mailové adrese: ms.bast.ucetni@email.cz.

Jedná se pouze o potvrzení za platbu Mateřské škole Bašť, okres Praha - východ. O potvrzení plateb  MŠ MAMA je nutné požádat OÚ Bašť.

Děkuji

Jitka Mazánková, účetní

 


 

 

Případné dotazy, týkající se školného, prosím, posílejte na mailovou adresu: ms.bast.ucetni@email.cz.

Děkuji

Jitka Mazánková - účetní

 

 

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás informovat o zvýšení ceny stravného od 1. 12. 2022 pro třídy Hvězdiček a Sluníček. Platba stravného  se zvyšuje  ze 45,00 Kč na 50,00 Kč a z 46,00 Kč na 51,00 Kč. Bližší informace najdete v záložce: Školní dokumenty /Informace pro rodiče dětí Hvězdiček a Sluníček.

Děkujeme za pochopení

 

 CCI03012023.jpg

 Akce 2.jpg

 
V. Tematický blok.jpg 
 
 

 

 
 


 
INFORMACE PRO RODIČE
 

Vážení rodiče,

informace týkající se ŠKOLNÍ POKLADNY vám sdělí vedoucí učitelka Alice Stibalová.

Kontakt: 739 258 510

Číslo účtu školní pokladny: 250 220 5996/2010.

_________________________________________________________________________

 

Kroužky:

ANGLIČTINA

Hvězdičky a Sluníčka - pondělí  14,30 - 15,15 hod.

Korálky a Kostičky   -   pondělí   15,30 - 16,15 hod.

KERAMIKA

Hvězdičky   - úterý  14,30  - 15,15 hod.

Sluníčka   -    úterý  15,15 - 16,00 hod.

Korálky     -  čtvrtek  15,45  -16,30 hod.

Kostičky  -   čtvrtek  15,00 -  15,45 hod.

SPORTOVNÍ HRY

Hvězdičky a Sluníčka  - čtvrtek 16,00 - 17,00 hod.

Korálky a Kostičky  -     pondělí 16,00 - 17,00 hod.

KARATE

Hvězdičky a Sluníčka - středa  14,30 - 15,15 hod.

Korálky a Kostičky     -  středa  15,30 - 16,15 hod.

_________________________________________________________________________

TENIS

středa 10,00 - 12,00 hod.

Hvězdičky a Sluníčka  SUDÝ TÝDEN

Korálky a Kostičky  LICHÝ TÝDEN

________________________________________________________

 

 

Polytechnická výchova

pondělí 10,00 - 12,00 hod.

Hvězdičky a Sluníčka  SUDÝ TÝDEN

Korálky a Kostičky  LICHÝ TÝDEN

_________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

v tomto školním roce bude probíhat intenzivní příprava předškoláků pro vstup do 1. třídy ZŠ formou stimulačního programu MAXÍK.

Naše učitelky, které budou přípravu s předškoláky provádět, absolvovaly akreditovaný kurz MŠMT.

 
 
 
 
 
 
 CCI31102022.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení rodiče,
 
od 1.září 2022 přechází naše MŠ na program ŠKOLNÍ POKLADNA. Na kulturní akce se již nebude vybírat v hotovosti, ale platba bude hrazena z finančních prostředků vložených do školní pokladny.
 
Pokyny k registraci do pokladny jste již dostali. Nyní je potřeba provést registraci a do 31. 7. 2022 zaslat na účet částku 1.000,00 Kč, ze které se budou platby strhávat.
 
Předem vám děkujeme, přejeme krásné a klidné léto a ničím nerušenou dovolenou.
 
Kolektiv zaměstnanců MŠ Bašť Fialka .
 
 
 

________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče,

od 18. 10. 2021 jsme v naší škole zahájili projekt "POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA  v MŠ",

který je založen na přímých zážitcích dítěte.

Formou prožitkového učení si děti osvojují vztah k řemeslu, pracovní postupy, prostorové vztahy, geometrické tvary, barvy.

Využívání různých materiálů a práce s nimi nám umožňuje rozvíjet děti v mnoha směrech a naplňovat tak cíle RVP.

Tento projekt bude probíhat po celý školní rok podle ročního období  s různými pracovními činnostmi - viz projekt.

Děti pod vedením našeho školníka a učitelek vyřezávaly pilkami různé tvary z dřevěných lišt.  U dětí se tato činnost setkala s velkým zájmem. 

Prosíme rodiče, aby dětem koupili 1 pár pracovních rukavic, který si děti ponechají trvale v MŠ. Rukavice, prosíme, podepište. 

 


Se Sokolem do života.jpg 

 

 

  

 

Jóga.jpg

 

 

 

Školní pokladna

Prosíme všechny rodiče o doplnění finančního kreditu ve Školní pokladně.

Zároveň vás žádáme o pravidelné sledování stavu finančních prostředků na účtu vašeho dítěte a prosíme o včasné zasílání peněz, pokud se částka na účtu blíží k 300,-Kč. Děkujeme.Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ  PROVOZ

ve školním roce 2022/2023

 

Mateřská škola Bašť, okres Praha – východ bude v době prázdnin otevřena : 

od 7. srpna 2023  do  11. srpna 2023

 

V době uzavření MŠ Bašť budou v provozu tyto mateřské školy:

od 3. července 2023 do 7. července 2023 MŠ  Mratín

od 10. července 2023 do 14. července 2023  MŠ Měšice

od 31. července 2023  do 4. srpna 2023 MŠ Líbeznice

 

Bližší informace budou zveřejněny během měsíce dubna 2023.

 

 Divadlo GONG Praha

V pondělí 23.1. jedeme s dětmi do Prahy do divadla GONG na představení „Příběhy Ferdy mravence“.

Odjezd autobusu bude v 8:40 hod z návsi pro všechny třídy.

Cena vstupeného pro dítě je 130,-Kč + cena za dopravu, která se bude rozpočítávat podle počtu dětí. Celkem za dva autobusy je cena 4.800,-Kč.

Žádáme všechny rodiče, nedávejte dětem na sebe kombinézu!SPÁLA ve třídě Korálky

Ve třídě KORÁLKY bylo dnes 13.1. potvrzeno onemocnění SPÁLY.Odstávka elektrické energie

Vážení rodiče, dne 24.1.2023 bude odstávka elektrické energie v době od 7:30 hod. do 11:30 hod. Provoz MŠ bude nepřerušen. Jedná se o třídu Hvězdiček a Sluníček na adrese K Beckovu 142.Zavařovací sklenice

Na výukový program „Život v lese pod bílou peřinou“ ( 12.1. a 13.1.)  budou děti potřebovat zavařovací sklenici od okurek.

Prosíme rodiče, čistou sklenici bez etikety  přineste do školky nejpozději do čtvrtka 12.1. ráno. DěkujemeKeramika Hvězdičky a Sluníčka

Kroužek KERAMIKY - 2.pololetí ve třídách Hvězdičky a Sluníčka začíná 7.únoraZměna termínu - Výukový program

Změna termínu výukového  programu „Život v lese pod bílou peřinou“.

Korálky a Kostičky  - 12.1.

Hvězdičky a Sluníčka - 13.1.Platby školného za rok 2022

Vážení rodiče, 

o potvrzení o platbě školného za rok 2022 pro daňové účely, bude možné požádat od pondělí 9. 1. 2023 na mailové adrese: ms.bast.ucetni@email.cz.

Jedná se pouze o potvrzení za platbu Mateřské škole Bašť, okres Praha - východ. O potvrzení plateb  MŠ MAMA je nutné požádat OÚ Bašť.

Děkuji

Jitka Mazánková, účetníSPÁLA ve třídě Korálků

Ve třídě KORÁLKŮ byl dnes potvrzen další případ spály.
 

Projekty v roce 2020

"Klimatizace pro MŠ Bašť"

Oznámení o výsledku výběrového řízení a o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

Smlouva o dílo s dodavatelem akce:

 Smlouva o dílo - klimatizace.pdf

 

_______________________________ 

Projekty v roce 2019 

____________________________

Název projektu:

Šablony II pro MŠ Bašť

Datum zahájení projektu:       01. 09. 2019

Datum ukončení projektu:     31. 08. 2021

Reg. číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012531

 

Zvolené šablony:

2.I/3 Školní psycholog - personální podpora školy 

2.I/12 Projektový den ve škole

 

CCI11092019.jpg 

______________________________ 

 Výzva k předložení nabídky.pdf

company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání

Podpora přeměny zahrad u mateřských šklek na zahrady a hřiště v přírodním stylu

  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky . pdf

 

smlouva o dílo s dodavatelem akce:

Smlouva o dílo.pdf

 

vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 

               Ukončené projekty

____________________________

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg

 

 

 company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017