Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem

Aktuality


Dny MAS nad Prahou

V pátek 31.5.2019 jedeme do Líbeznic na Dny MAS nad Prahou, kde je pro děti MŠ připraven dopolední program. Odjezd je v 8.30 hod ze zástávky od OÚ. Rodiče děti přivedou ráno do školky, nebo můžou přivézt přímo na autobusovou zastávku před půl devátou. Svačinu a pití bereme ze školky, proto dětem nedávejte žádné batohy!Návrat do školky je před obědem.

 Cirkus v MŠ

V pondělí 27.5. - třída Korálky a Kostičky ( Hvězdičky a Sluníčka v úterý 28.5) CIRKUS ADONIS v MŠ. Vybíráme 50,-KčBarevný velikonoční týden

OD 15.4.-18.4.2019 MÁME U NÁS V MŠ

BAREVNÝ VELIKONOČNÍ TÝDEN“.

PROSÍME RODIČE O BAREVNÉ OBLEČENÍ PRO SVÉ DĚTI:

- MODRÉ PONDĚLÍ

- ŽLUTÉ ÚTERÝ

- ŠKAREDÁ STŘEDA - černá

- ZELENÝ ČTVRTEKDivadlo GONG Praha

17.4. jedeme do divadla GONG na pohádku „O PEJSKOVI A KOČIČCE“. Vybíráme 150,-KčSpála v MŠ

Ve školce - ve třídě Korálky se vyskytla spála.Pouze třídy Hvězdičky a Sluníčka!

17.4. - Velikonoční dílnička s rodiči ve třídách od 15,30 hod.Pouze třídy Korálky a Kostičky!

16.4. - Velikonoční dílnička s rodiči ve třídách od 15,30 hod.Velikonoční pásmo v MŠ

2.4.- velikonoční pásmo v MŠ VELIKONOCE ANEB JARO VÍTEJ“ . Vybíráme 80,-Kč

 Pouze třída HVĚZDIČKY!

DĚTI SI PŘINESOU KERAMICKÝ KVĚTINÁČ NAPLNĚNÝ ZEMINOU DO 5. 4. 2019. DěkujemePouze třídy Korálky a Kostičky

Z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu dne 19.3.  je zajištěn celodenní výlet do Svíčkárny v Šestajovicích. Vybíráme 250,- (doprava, vstup, oběd + nápoj). Sebou si děti vezmou batůžek s pitím + dopolední a odpolední svačinu.
 

 

Zadávací řízení v roce 2019

Výzva k předložení nabídek v rámci zadávacího řízení:

zakázka:  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 Výzva k předložení nabídky.pdf

Příloha č. 1 Krycí list.pdf

Příloha č. 2 Čestné prohlášení uchazeče.pdf

Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace.pdf

Návrh Smlouvy o dílo.pdf

ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky technický popis.pdf

 

Krycí list rozpočtu  výpis prvků.xlsx

 ______________________________________company_logo.png 

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017

 

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg