Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem
Drobečková navigace

O školce > Aktuality

Aktuality


 
 
Vážení rodidče,
 
dovolujeme si vás upozornit, že  od 1. 4. 2022, ve třídách Korálků a Kostiček,  zvyšuje firma ERTUS - školní jídelny spol. s r. o., která zajišťuje školní stravování,   cenu stravného:
 
Přesnídávka:     16,00 Kč
Oběd:                 32,.00 Kč
Svačina              16,00 Kč
___________________
Celkem               64,00 Kč za celodenní stravování včetně pitného režimu.
 
Cena celodenního stravného  se tak navýšila o 6,00 Kč.
 

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

na této adrese  jsou kompletní informace a termíny k zápisu do prvních tříd, které jsou na webových stránkách školy zde:

https://www.zslibeznice.cz/zapis-do-1-rocniku-0

 Na úvodní straně webu školy, na levé straně, je také modrý banner, ze kterého se dá na tyto stránky prokliknout - www.zslibeznice.cz

 

 

 

Zápis do MŠ Bašť pro školní rok 2022-2023.pdf

 

1..jpg 

2.jpg

3.jpg

 IX. Tematický blok.jpg

 

Akce duben 2022.jpg

 Akce duben 2022 2..jpg

 

 

 

 

 

Akce únor 2022.jpg
 

 

Vážení rodiče ,

dovolujeme si Vás upozornit, že ve třídách Hvězdiček a Sluníček se od 1. 1.2022 zvyšuje cena stravného pro děti, které ve školním roce 2021/2022 dosáhnou věku 7 let, z 45,00 Kč  na 46,00 (celodenní stravné) a z 37,00 Kč na 38,00 Kč (polodenní stravné).

 

 

 

Vážení rodiče,

od 18. 10. 2021 jsme v naší škole zahájili projekt "POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA  v MŠ",

který je založen na přímých zážitcích dítěte.

Formou prožitkového učení si děti osvojují vztah k řemeslu, pracovní postupy, prostorové vztahy, geometrické tvary, barvy.

Využívání různých materiálů a práce s nimi nám umožňuje rozvíjet děti v mnoha směrech a naplňovat tak cíle RVP.

Tento projekt bude probíhat po celý školní rok podle ročního období  s různými pracovními činnostmi - viz projekt.

Děti pod vedením našeho školníka a učitelek vyřezávaly pilkami různé tvary z dřevěných lišt.  U dětí se tato činnost setkala s velkým zájmem. 

Prosíme rodiče, aby dětem koupili 1 pár pracovních rukavic, který si děti ponechají trvale v MŠ. Rukavice, prosíme, podepište. 

 

Vážení rodiče,

chtěli bychom vás upozornit, že podle OCHRANNÉHO OPATŘENÍ MZDR č.j.: MZDR 20599/2020/116  ze dne 10. 9. 2021, jsou povinné všechny osoby  po návratu ze zemí s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy  dodržet karanténu.

Děti do 6 let nesmí do MŠ po dobu 7 dní.

Děti od 6 let nesmí do MŠ po dobu 5 dní.

 

 

 

 

 

 

Se Sokolem do života.jpg 

 

 

 

 

 

Změna dodavatele stravy pro třídy Kostiček a Korálků

Dodavatel stravy, Jídelna Na Marjánce  Kostelec nad Labem, v měsíci červenci vyhořel. Z toho důvodu musela MŠ zajistit nového dodavatele stravy.

Novým dodavatelem, po projednání se zřizovatelem, bude firma:

 ERTUS - školní jídelny, spol. s r. o.,

 způsob platby a cena stravného bude zveřejněna do konce měsíce srpna 2021.

 

 

 

 

 

Cvičíme jógu

 

 

Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

prázdniny 2022

Mateřská škola Bašť, okres Praha – východ bude v době prázdnin otevřena :

od 8. srpna 2021 do 12. srpna 2022

V době uzavření MŠ Bašť budou v provozu tyto mateřské školy:

od 1. srpna 2022 do 5. srpna 2022 MŠ Líbeznice

od 1. července 2022 do 15. července 2022 MŠ Mratín

 

Přihlášky k prázdninovému provozu je nutné odevzdat do 6. 6. 2022 v MŠ, kterou bude dítě o prázdninách navštěvovat.Divadlo v MŠ

 10.5. DIVADLO V MŠ

„PŘÍBĚHY  KVAKA  A  ŽBLUŇKA“

Vybíráme 100,-KčINFORMACE K PŘEDPLAVECKÉMU VÝCVIKU

Vážení rodiče ,

prosíme, přiveďte své děti na předplavecký výcvik každý čtvrtek do MŠ nejpozději do 8.30 hod. Poté společně s učitelkami budou děti odcházet na zastávku autobusu. Sraz u autobusu není možný.

Děkujeme.Tenis v MŠ

     TENISOVÁ ŠKOLIČKA V MŠ

Od 27.dubna bude v naší mateřské škole probíhat tenisová školička - Tenis Akademie Bálek.

Trénink se uskuteční v případě příznivého počasí každou středu od 10:00 - 12:00 hodin na zahradě MŠ za přítomnosti pedagogů a bude se střídat po týdnech:

 

1.týden – Hvězdičky a Sluníčka (27.4. 2022)

2.týden – Korálky a Kostičky ( 4.5. 2022)

 

Během tréninku se vystřídají všechny děti. Kurzovné bude platit školka.

Tenisové rakety a ostatní vybavení zapůjčí tenisová školička pana Mgr.Bálka.

 

 

www.tenisakademiebalek.cz

 

www.sportshopbalek.cz

 

mob. 777 697 049Hudební pořad

V úterý 3.5.2022 hudební pořad v MŠ s Jiřím Helekalem. Vybíráme 100,-KčUzavření MŠ

Vážení rodiče,

oznamujeme, že po dohodě se zřizovatelem bude od 20.4.- 21.4.2022 z technických důvodů uzavřena Mateřská škola - v této době v celé obci nepoteče voda.Navýšení stravného ve třídách Korálků a Kostiček

Vážení rodidče,
 
dovolujeme si vás upozornit, že  od 1. 4. 2022, ve třídách Korálků a Kostiček,  zvyšuje firma ERTUS - školní jídelny spol. s r. o., která zajišťuje školní stravování,   cenu stravného:
 
Přesnídávka:     16,00 Kč
Oběd:                 32,.00 Kč
Svačina              16,00 Kč
___________________
Celkem               64,00 Kč za celodenní stravování včetně pitného režimu.
 
Cena celodenního stravného  se tak navýšila o 6,00 Kč.


Divadlo v MŠ

4.4. DIVADLO V MŠ

„JEŽIBABA KOLOBAJZNA SLAVÍ VELIKONOCE“

    Vybíráme 80,-KčPlastový hrnek na pití

Žádáme všechny rodiče, aby přinesli dětem do školky plastový hrnek na pití.Hudebně-pohybový program

V úterý 22.3. zábavný, hudebně-pohybový program v MŠ „Roztančená školka“

Vybíráme 100,- Kč.
 

Projekty v roce 2020

"Klimatizace pro MŠ Bašť"

Oznámení o výsledku výběrového řízení a o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

Smlouva o dílo s dodavatelem akce:

 Smlouva o dílo - klimatizace.pdf

 

_______________________________ 

Projekty v roce 2019 

____________________________

Název projektu:

Šablony II pro MŠ Bašť

Datum zahájení projektu:       01. 09. 2019

Datum ukončení projektu:     31. 08. 2021

Reg. číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012531

 

Zvolené šablony:

2.I/3 Školní psycholog - personální podpora školy 

2.I/12 Projektový den ve škole

 

CCI11092019.jpg 

______________________________ 

 Výzva k předložení nabídky.pdf

company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání

Podpora přeměny zahrad u mateřských šklek na zahrady a hřiště v přírodním stylu

  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky . pdf

 

smlouva o dílo s dodavatelem akce:

Smlouva o dílo.pdf

 

vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 

               Ukončené projekty

____________________________

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg

 

 

 company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017