Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem

 

  

                      

 

 MŠ 21.5. - 25.5.2018     MŠ 14.5. - 18.5.2018

 

 

MŠ 30.4. - 4.5.2018MŠ 23.4. - 27.4.2018MŠ 16.4. - 20.4.2018MŠ 9.4. - 13.4.2018MŠ 2.4. - 6.4.2018MŠ 26.3. - 30.3.2018MŠ 19.3. - 23.3.2018MŠ 12.3. - 16.3.2018MŠ 5.3. - 9.3.2018MŠ 19.2. - 23.2.2018

MŠ 26.2. - 2.3.2018

MŠ 5.2. - 9.2.2018MŠ 29.1. - 2.2.2018MŠ 22.1. - 26.1.2018MŠ 15.1. - 19.1.2018MŠ 1.1. - 5.1.2018MŠ 18.12. - 22.12.2017MŠMŠ 4.12. - 8.12.2017MŠ 27.11. - 1.12.2017MŠ 20.11. - 24.11.2017MŠ 13.11. - 17.11.2017MŠ 6.11. - 10.11.2017MŠ 30.10. - 3.11.2017MŠ 23.10. - 27.10.2017MŠ 16.10. - 20.10.2017MŠ 9.10. - 13.10.2017MŠ 2.10. - 6.10.2017MŠ 25.9. - 29.9.2017MŠ 18.9. - 22.9.2017MŠ 11.9. - 15.9.2017MŠ 4.9. - 8.9.2017MŠ 28.8. - 1.9.20107MŠ 26.6. - 30.6.2017MŠ 19.6. - 23.6.2017MŠ 12.6. - 16.6.2017MŠ 5.6. - 9.6.2017MŠ 29.5. m- 2.6.2017MŠ 22.5. - 26.5.2017MŠ 15.5. - 19.5.2017MŠ 8.5. - 12.5.2017MŠ 1.5. - 5.5.2017MŠ 24.4. - 28.4.2017MŠ 17.4. - 21.4.2017MŠ 10.4. - 14.4.2017MŠ 3.4. - 7.4.2017MŠ 27.3. - 31.3.2017MŠ 20.3. - 24.3.2017MŠ 13.3. - 17.3.2017MŠ 6.3. - 10.3.2017MŠ 27.2. - 3.3.2017MŠ 20.2. - 24.2.2017MŠ 13.2. - 17.2.2017MŠ 6.2. - 10.2.2017MŠ 30.1. - 3.2.2017MŠ 23.1. - 27.1.2017MŠ 16.1. - 20.1.2017 IMGMŠ 9.1. - 13.1.2017MŠ 2.1. - 6.1.2017MŠ 19.12. - 23.12.2016MŠ 12.12. - 16.12.2016MŠ 5.12. - 9.12.2016MŠ 28.11. - 2.12.2016MŠ 21.11. - 25.11.2016MŠ 14.11. - 18.11.2016MŠ 7.11. - 11.11.2016MŠ 31.10. - 4.11.2016MŠ 24.10. - 28.10.2016MŠ 17.10. - 21.10.2016MŠ 10.10. - 14.10.2016MŠ 3.10. - 7.10.2016MŠ 26.9. - 30.9.2016

MŠ 5.9. - 9.9.2016 

         
       
           
       
           
       
           
       
           
           
       
           
       
           
       
           
       
           
           
       
           
       
           
       
           
       
           
           
       
           
       
           
       
           
       
           
           
       
           
       
           
       
           
       
           
   
               

 

 
     
           
       
           
       
           
       
           
       
           
           
       
   
 
           
       
           
       
           
       
           
       
           
           
       
           
       
           
       
           
       
           
           
       
           
       
           
       
           
       
           
           
       
           
       
           
       
           
       
           
           
       
           
       
           
       
           
       
           
   
               
 

 

 

 
           
       
           
       
           
       
           
       
           
           
       
           
       
           
       
           
       
           
           
       
           
       
           
       
           
       
           
           
       
           
       
           
       
           
       
           
           
       
           
       
           
       
           
       
           
   
               

 

 
     
           
       
           
       
           
       
           
       
           
           
       
           
       
           
       
           
       
           
           
       
           
       
           
       
           
       
           
           
       
           
       
           
       
           
       
           
           
       
           
       
           
       
           
       
           
   
     
     
       
     
       
     
       
     
       
         
     
       
     
       
     
       
     
       
         
     
       
     
       
     
       
     
       
         
     
       
     
       
     
       
     
       
         
     
       
     
       
     
       
     
       
   

 

     
     
       
     
       
     
       
     
       
         
     
       
     
       
     
       
     
       
         
     
       
     
       
     
       
     
       
         
     
       
     
       
     
       
     
       
         
     
       
     
       
     
       
     
     

 

Projekty v roce 2020

"Klimatizace pro MŠ Bašť"

Oznámení o výsledku výběrového řízení a o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

Smlouva o dílo s dodavatelem akce:

 Smlouva o dílo - klimatizace.pdf

 

_______________________________ 

Projekty v roce 2019 

____________________________

Název projektu:

Šablony II pro MŠ Bašť

Datum zahájení projektu:       01. 09. 2019

Datum ukončení projektu:     31. 08. 2021

Reg. číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012531

 

Zvolené šablony:

2.I/3 Školní psycholog - personální podpora školy 

2.I/12 Projektový den ve škole

 

CCI11092019.jpg 

______________________________ 

 Výzva k předložení nabídky.pdf

company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání

Podpora přeměny zahrad u mateřských šklek na zahrady a hřiště v přírodním stylu

  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky . pdf

 

smlouva o dílo s dodavatelem akce:

Smlouva o dílo.pdf

 

vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 

               Ukončené projekty

____________________________

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg

 

 

 company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017