Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem
Drobečková navigace

O školce > ZÁPIS DO MŠ

Přijaté děti.jpg

 

 

 

 

 

Kritéria pro přijímací řízení do MŠ s nástupem od 2. 1. 2023.pdf

 

 

1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ.pdf

2. Přihláška ke školnímu stravování.xlsx

 3. Evidencni list 1.strana.xlsx  Evidenční list 2. strana.xlsx

 Evidenční list musí být vytištěn oboustranně na jednom listu 

a vyplňujete jej, prosím, v počítači. 

4. Prohlášení o zastoupení 1. zák. zástupcem. pdf

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů. pdf

6. Rodný list

 


Rozhodnutí budou vydána do 30 dnů.

Seznam přijatých dětí, pod pořadovým číslem, bude vyvěšen na úřední desce MŠ Bašť  (web a fyzická úřední deska na budově OÚ) a úřední desce Obce Bašť. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům doporučeným dopisem.

Přidělená pořadová čísla dětí budou uvedena ve výzvě k nahlédnutí do spisu, která bude zaslána na adresu zákonných zástupců. 

 

 Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí.pdf

 Začátky v mateřské škole.pdf

 

Projekty v roce 2020

"Klimatizace pro MŠ Bašť"

Oznámení o výsledku výběrového řízení a o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

Smlouva o dílo s dodavatelem akce:

 Smlouva o dílo - klimatizace.pdf

 

_______________________________ 

Projekty v roce 2019 

____________________________

Název projektu:

Šablony II pro MŠ Bašť

Datum zahájení projektu:       01. 09. 2019

Datum ukončení projektu:     31. 08. 2021

Reg. číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012531

 

Zvolené šablony:

2.I/3 Školní psycholog - personální podpora školy 

2.I/12 Projektový den ve škole

 

CCI11092019.jpg 

______________________________ 

 Výzva k předložení nabídky.pdf

company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání

Podpora přeměny zahrad u mateřských šklek na zahrady a hřiště v přírodním stylu

  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky . pdf

 

smlouva o dílo s dodavatelem akce:

Smlouva o dílo.pdf

 

vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 

               Ukončené projekty

____________________________

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg

 

 

 company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017