Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem
Drobečková navigace

O školce > ZÁPIS DO MŠ

 001.jpg

 

Kritéria pro příjímání do MŠ - Zápis 2023-2024.pdf

 

1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ.pdf

2. Přihláška ke školnímu stravování.xlsx

 3. Evidencni list 1.strana.xlsx 

      Evidenční list 2. strana.xlsx

 Evidenční list musí být vytištěn oboustranně na jednom listu 

a vyplňujete jej, prosím, v počítači. 

 

 

4. Prohlášení o zastoupení 1. zák. zástupcem. pdf

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů. pdf

6. Rodný list

 

 RODIČE MUSÍ PŘEDLOŽIT POZVRZENÍ O TRVALÉM POBYTU DÍTĚZTE V OBCI BAŠŤ.


Rozhodnutí budou vydána do 30 dnů.

Seznam přijatých dětí, pod pořadovým číslem, bude vyvěšen na úřední desce MŠ Bašť  (web a fyzická úřední deska na budově OÚ) a úřední desce Obce Bašť. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům doporučeným dopisem.

Přidělená pořadová čísla dětí budou uvedena ve výzvě k nahlédnutí do spisu, která bude zaslána na adresu zákonných zástupců. 

 

 Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí.pdf

 Začátky v mateřské škole.pdf

 .

Projekty v roce 2020

"Klimatizace pro MŠ Bašť"

Oznámení o výsledku výběrového řízení a o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

Smlouva o dílo s dodavatelem akce:

 Smlouva o dílo - klimatizace.pdf

 

_______________________________ 

Projekty v roce 2019 

____________________________

Název projektu:

Šablony II pro MŠ Bašť

Datum zahájení projektu:       01. 09. 2019

Datum ukončení projektu:     31. 08. 2021

Reg. číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012531

 

Zvolené šablony:

2.I/3 Školní psycholog - personální podpora školy 

2.I/12 Projektový den ve škole

 

CCI11092019.jpg 

______________________________ 

 Výzva k předložení nabídky.pdf

company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání

Podpora přeměny zahrad u mateřských šklek na zahrady a hřiště v přírodním stylu

  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky . pdf

 

smlouva o dílo s dodavatelem akce:

Smlouva o dílo.pdf

 

vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 

               Ukončené projekty

____________________________

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg

 

 

 company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017