Řečí všeho dosáhnem, mluv a cvič každým dnem
Drobečková navigace

O školce > Aktuality

Aktuality


Potvrzení o platbě školného.jpg 

 

 

 

 

 

Milí rodiče,

přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku 2022 mnoho štěstí, úspěchů a pevného zdraví.

Zuzana Černá a zaměstnanci MŠ Bašť Fialka

 

 

 

Vážení rodiče ,

dovolujeme si Vás upozornit, že ve třídách Hvězdiček a Sluníček se od 1. 1.2022 zvyšuje cena stravného pro děti, které ve školním roce 2021/2022 dosáhnou věku 7 let, z 45,00 Kč  na 46,00 (celodenní stravné) a z 37,00 Kč na 38,00 Kč (polodenní stravné).

 

 

 

Vážení rodiče,

od 18. 10. 2021 jsme v naší škole zahájili projekt "POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA  v MŠ",

který je založen na přímých zážitcích dítěte.

Formou prožitkového učení si děti osvojují vztah k řemeslu, pracovní postupy, prostorové vztahy, geometrické tvary, barvy.

Využívání různých materiálů a práce s nimi nám umožňuje rozvíjet děti v mnoha směrech a naplňovat tak cíle RVP.

Tento projekt bude probíhat po celý školní rok podle ročního období  s různými pracovními činnostmi - viz projekt.

Děti pod vedením našeho školníka a učitelek vyřezávaly pilkami různé tvary z dřevěných lišt.  U dětí se tato činnost setkala s velkým zájmem. 

Prosíme rodiče, aby dětem koupili 1 pár pracovních rukavic, který si děti ponechají trvale v MŠ. Rukavice, prosíme, podepište. 

 

Vážení rodiče,

chtěli bychom vás upozornit, že podle OCHRANNÉHO OPATŘENÍ MZDR č.j.: MZDR 20599/2020/116  ze dne 10. 9. 2021, jsou povinné všechny osoby  po návratu ze zemí s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy  dodržet karanténu.

Děti do 6 let nesmí do MŠ po dobu 7 dní.

Děti od 6 let nesmí do MŠ po dobu 5 dní.

Akce leden 2022.jpg 

V. Tematická blok.jpg 

 

 

 

 

Se Sokolem do života.jpg 

 

 

 

 

 

Změna dodavatele stravy pro třídy Kostiček a Korálků

Dodavatel stravy, Jídelna Na Marjánce  Kostelec nad Labem, v měsíci červenci vyhořel. Z toho důvodu musela MŠ zajistit nového dodavatele stravy.

Novým dodavatelem, po projednání se zřizovatelem, bude firma:

 ERTUS - školní jídelny, spol. s r. o.,

 způsob platby a cena stravného bude zveřejněna do konce měsíce srpna 2021.

 

 

 

Informace pro rodiče nových dětí.pdf

 

Třídní schůzky pro děti přijaté od 1.9.2021.pdf 

Cvičíme jógu

 

 

Kroužky Hvězdičky a Sluníčka

Třídy HVĚZDIČKY a SLUNÍČKA:

Pondělí -   Angličtina  14:30 -15:15 Hvězdičky

                                     15:15 - 16:00 Sluníčka

Úterý -      Keramika    14:30 - 15:15 Hvězdičky

                                      15:15 - 16:00 Sluníčka

Středa -    Baby balet a rytmika  15:00 - 15:45

Čtvrtek -   Sportovní hry  16:00 - 17:00

Pátek -     Karate  14:30 - 15:15Pouze třídy Hvězdičky a Sluníčka

Ve středu  20.10. 2021od 16:00 hod.  zveme všechny maminky, tatínky, babičky i dědečky... na hudební pořad s oslavou podzimu

 "BRAMBOROVÉ HRÁTKY"

s Inkou Rybářovou a veselým klaunem Rybičkou, které již někteří z vás znáte z jiných hudebních pořadů u nás v naší školce.

Bude to pořad s povídáním o bramborách, program plný soutěží a her a také plný písniček, při kterých si zatančíme i bramborový tanec.

Akce se uskuteční za zahradě MŠ a v případě nepříznivého počasí bude  vybrán náhradní termín.

Vstupné hradí školka.Pouze třídy Korálky a Kostičky

V úterý 19.10. 2021 od 16:00 hod.  zveme všechny maminky, tatínky, babičky i dědečky... na hudební pořad s oslavou podzimu

 "BRAMBOROVÉ HRÁTKY"

s Inkou Rybářovou a veselým klaunem Rybičkou, které již někteří z vás znáte z jiných hudebních pořadů u nás v naší školce.

Bude to pořad s povídáním o bramborách, program plný soutěží a her a také plný písniček, při kterých si zatančíme i bramborový tanec.

Akce se uskuteční za zahradě MŠ a v případě nepříznivého počasí bude vybrán náhradní termín.

Vstupné hradí školka.Informace k fotografování 11.10. 2021

Upozorňujeme zákonné zástupce, kteří budou mít zájem o fotografování mladšího sourozence,že musí předložit učitelce na třídě svůj výsledek negativního testu nebo potvrzení o očkování proti covid-19.Ochranné opatření MZDR

Vážení rodiče,

chtěli bychom vás upozornit, že podle OCHRANNÉHO OPATŘENÍ MZDR č.j.: MZDR 20599/2020/116  ze dne 10. 9. 2021, jsou povinné všechny osoby  po návratu ze zemí s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy  dodžet karanténu.

Děti do 6 let nesmí do MŠ po dobu 7 dní.

Děti od 6 let nesmí do MŠ po dobu 5 dní.

 Taneční vystoupení v MŠ

              13.10.

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ V MŠ

   „TANČÍME SRDCEM“

       Vybíráme 100,-KčZměna termínu

Změna termínu projektového dne „ Bacilů se nebojíme, my si s nimi poradíme“

10.11. Hvězdičky a Sluníčka

11.11. Korálky a KostičkyFotograf v MŠ

V pondělí 11.10. FOTOGRAFOVÁNÍ   DĚTÍKarneval -změna termínu

Pozor  změna

Halloweenský  karneval se přesouvá z pátku 29.10.na středu 27.10.Neštovice

Ve třídě Sluníček se vyskytly NEŠTOVICE
 

Projekty v roce 2020

"Klimatizace pro MŠ Bašť"

Oznámení o výsledku výběrového řízení a o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

Smlouva o dílo s dodavatelem akce:

 Smlouva o dílo - klimatizace.pdf

 

_______________________________ 

Projekty v roce 2019 

____________________________

Název projektu:

Šablony II pro MŠ Bašť

Datum zahájení projektu:       01. 09. 2019

Datum ukončení projektu:     31. 08. 2021

Reg. číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012531

 

Zvolené šablony:

2.I/3 Školní psycholog - personální podpora školy 

2.I/12 Projektový den ve škole

 

CCI11092019.jpg 

______________________________ 

 Výzva k předložení nabídky.pdf

company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání

Podpora přeměny zahrad u mateřských šklek na zahrady a hřiště v přírodním stylu

  " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť"

 

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky . pdf

 

smlouva o dílo s dodavatelem akce:

Smlouva o dílo.pdf

 

vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 

               Ukončené projekty

____________________________

Název projektu:                      

                "Šablony pro MŠ Bašť"

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2017 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2019

Reg. číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004206"

Zvolené šablony:

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŚ

 I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 I/3.3   Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

20170921143739169_0001.jpg

 

 

 company_logo[2].png

Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na zajištění akce: 

"Živá zahrada mateřská škola Bašť"

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

 

Smlouvy o dílo s dodavatelem akce:

"Živá zahrada mateřské školy. pdf"

 vyvěšeno: 2.11.2017